Postępowanie: Przeprowadzenie warsztatów w zakresie podnoszenia własnej wartości i twórczego myślenia dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Terminy:
Składanie ofert: 16-04-2018 15:30:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów w zakresie podnoszenia własnej wartości i twórczego myślenia dla dzieci i młodzieży w szkołach. Warsztaty są przeznaczone dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach „Starachowickiego Centrum Interwencji Kryzysowej” w okresie od maja do grudnia 2018 r.
Uczestnicy Projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe, uczące się na terenie Miasta Starachowice wskazane przez pedagogów szkolnych do udziału w projekcie.
Projekt „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej (Partner Wiodący) i Gminę Starachowice (Partner).

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Urząd Miejski Starachowice
Radomska 45
27-200 Starachowice

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usługa Podnoszenie własnej wartości (2 grupy po 15 osób, 16h na grupę) Trening Twórczego myślenia (2 grupy po 12 osób, 16h na grupę)

ZAPYTANIE-OFERTOWE- [...].docx

ZAPYTANIE-OFERTOWE- [...].docx

ZAPYTANIE-OFERTOWE- [...].docx

ZAPYTANIE-OFERTOWE-F [...].docx

ZAPYTANIE-OFERTOWE-Z [...].docx

ZAPYTANIE-OFERTOWE-Z [...].docx

64 godz. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3021 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 cena - Proponowana cena brutto za 1 godzinę (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość