Proceeding: Przeprowadzenie warsztatów w zakresie podnoszenia własnej wartości i twórczego myślenia dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Deadlines:
Posted : 12-04-2018 12:22:57
Placing offers: 16-04-2018 15:30:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów w zakresie podnoszenia własnej wartości i twórczego myślenia dla dzieci i młodzieży w szkołach. Warsztaty są przeznaczone dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach „Starachowickiego Centrum Interwencji Kryzysowej” w okresie od maja do grudnia 2018 r.
Uczestnicy Projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe, uczące się na terenie Miasta Starachowice wskazane przez pedagogów szkolnych do udziału w projekcie.
Projekt „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej (Partner Wiodący) i Gminę Starachowice (Partner).

Delivery address

Urząd Miejski Starachowice
Radomska 45
27-200 Starachowice

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Usługa Podnoszenie własnej wartości (2 grupy po 15 osób, 16h na grupę) Trening Twórczego myślenia (2 grupy po 12 osób, 16h na grupę)

ZAPYTANIE-OFERTOWE-Z [...].docx

ZAPYTANIE-OFERTOWE-Z [...].docx

ZAPYTANIE-OFERTOWE- [...].docx

ZAPYTANIE-OFERTOWE- [...].docx

ZAPYTANIE-OFERTOWE- [...].docx

ZAPYTANIE-OFERTOWE-F [...].docx

64 h - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 cena - Proponowana cena brutto za 1 godzinę (0)
2 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3

Send a message