Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
503616 TZ.271.13.2021.2 Przebudowa chodnika ulicy Szymanowskiego w Stargardzie. Biuro Zamówień Publicznych 2021-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
508674 TZ.271.7.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z remontem szaletu miejskiego przy placu Targowym w Stargardzie Zarząd Usług Komunalnych 2021-09-23 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
509159 SK.434.13.2020.5 Opracowanie projektów i wykonanie modeli pierwotnych 20 rzeźb w postaci gryfów („gryfików”) o cechach indywidualnych, tabliczek informacyjnych z miejscem na kod QR, przygotowaniem projektu, dokonanie niezbędnych zgłoszeń do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Starosty Stargardzkiego i uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń oraz transportem i montażem rzeźb we wskazanych lokalizacjach w granicach administracyjnych miasta Stargard Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 2021-09-26 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
507308 TZ.271.15.2021.2 ID 481661 Rozbudowa układu komunikacyjnego nowego cmentarza komunalnego w Stargardzie - fragment odcinka J-G Biuro Zamówień Publicznych 2021-10-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
505181 TZ.271.14.2021.2 Zakup energii dla grupy zakupowej Gminy Miasto Stargard w latach 2022-2023 roku. Biuro Zamówień Publicznych 2021-10-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
484091 TZ.271.12.2021.2 Budowa odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ulicy Składowej do ulicy Orzeszkowej Biuro Zamówień Publicznych 2021-08-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
489332 TZ.271.6.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z remontem szaletu miejskiego przy placu Targowym w Stargardzie Zarząd Usług Komunalnych 2021-08-06 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
481661 TZ.271.11.2021.2 Wzmocnienie powierzchniowe nawierzchni ulic: Niemcewicza, Czeskiej, Wileńskiej w Stargardzie Biuro Zamówień Publicznych 2021-07-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
481680 2021/BZP 00109501/01 Wytwarzanie, dostawa i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2021-07-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
475846 Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Stargardzie – ETAP I Szkoła Podstawowa nr 11 w Stargardzie 2021-07-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
475362 TZ.271.10.2021.2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ulicy Hanzeatyckiej do wiaduktu ulicy Składowej. Biuro Zamówień Publicznych 2021-07-08 13:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
473843 TZ.271.5.2021 Wykonanie systemu nawadniającego roślin na terenie ronda Plac Wolności w Stargardzie Zarząd Usług Komunalnych 2021-06-29 23:59:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
468947 TZ.271.9.2021.2 Budowa fragmentu ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Stargardzie Biuro Zamówień Publicznych 2021-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
471410 TZ.271.4.2021 Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej na terenie będącym własnością Gminy Miasta Stargard, tj. cmentarza przy ul. Kościuszki w Stargardzie Zarząd Usług Komunalnych 2021-06-23 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
466733 TZ.271.8.2021.2 Budowa oświetlenia ulicy Warownej w Stargardzie. Biuro Zamówień Publicznych 2021-06-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
466692 TZ.271.8.2021.2 Budowa oświetlenia ulicy Warownej w Stargardzie. Biuro Zamówień Publicznych 2021-06-04 12:33:07 Ogłoszenie do postępowania - formularz aktywny Construction work Go to