Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
918797 Wykonywanie prac ogrodniczych na terenach zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy-Miasta Stargard Zarząd Usług Komunalnych 2024-04-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
905148 TZ.271.9.2024 wzmocnienie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej fragmentu ulicy Morskiej w Stargardzie Biuro Zamówień Publicznych 2024-04-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
897460 Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie – ETAP III Szkoła Podstawowa nr 8 w Stargardzie 2024-03-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
894234 Utrzymanie czystości i porządku oraz koszenia trawników i grabienia opadłych liści w pasach zieleni dróg gminnych, skwerach oraz innych terenach zieleni Gminy Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych 2024-03-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
889130 TZ.271.8.2024 budowa „Ogrodu na wzgórzu” w rejonie ulicy Norwida w Stargardzie Biuro Zamówień Publicznych 2024-03-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
889609 MI.II.7011.5.2024.3 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w pasie drogowym ulicy Portowej na terenie Starego Miasta w Stargardzie". Wydział Inżynierii 2024-02-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
882051 TZ.271.7.2024 wykonanie oznakowania poziomego ulic miejskich w Stargardzie w 2024 roku Biuro Zamówień Publicznych 2024-02-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
879314 TZ.271.5.2024 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy ulicy Miedzianej do skrzyżowania z ulicą Jana Śniadeckiego na terenie PPNT w Stargardzie Biuro Zamówień Publicznych 2024-02-09 10:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
872009 TZ.271.4.2024 Remont ulic Pogodnej i Alei Żołnierza Bocznej w Stargardzie Biuro Zamówień Publicznych 2024-02-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
861087 TZ.271.36.2023 konserwacja w 2024 roku urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Stargardu pozostającego we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.- zamówienie w trybie z wolnej ręki Biuro Zamówień Publicznych 2024-02-01 08:50:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
870569 TZ.271.34.2023 zarządzanie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym im. Sławomira Pajora oraz parkingiem Park & Ride w Stargardzie w latach 2024-2027 - zamówienie w trybie z wolnej ręki Biuro Zamówień Publicznych 2024-01-31 10:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
466692 TZ.271.8.2021.2 Budowa oświetlenia ulicy Warownej w Stargardzie. Biuro Zamówień Publicznych 2021-06-04 12:33:07 Ogłoszenie do postępowania - formularz aktywny Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
726503 TZ.271.3.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Placu Wolności wraz z ulicą Wyszyńskiego w Stargardzie - zamówienia w trybie z wolnej ręki Biuro Zamówień Publicznych 2023-07-11 13:15:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
734806 TZ.271.5.2023 wykonanie oznakowania poziomego ulic miejskich w Stargardzie w 2023 roku Biuro Zamówień Publicznych 2023-04-03 14:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
725984 TZ.271.4.2023 Dostawa sprzętu komputerowego dla stargardzkich szkół podstawowych Biuro Zamówień Publicznych 2023-03-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
702001 TZ.271.28.2022 Konserwacja w 2023 roku urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Stargardu pozostającego we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.- zamówienie w trybie z wolnej ręki Biuro Zamówień Publicznych 2023-01-27 15:46:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
699238 TZ.271.27.2022 Zarządzanie parkingiem Park & Ride przy ul. Barnima w Stargardzie w 2023 roku - zamówienie w trybie z wolnej ręki Biuro Zamówień Publicznych 2023-01-01 08:43:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
698965 TZ.271.25.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy północnej miasta Stargard w ciągu ul. Hanzeatyckiej, na odcinku od ul. Stralsundzkiej do ul. Wieniawskiego Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-30 09:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
688055 TZ.271.26.2022 Budowa ulicy Józefa Chełmońskiego w Stargardzie Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-19 13:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
687273 TZ.271.7.2022 Utrzymanie drzew i krzewów na terenach Gminy - Miasto Stargard będących w utrzymaniu Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie. Zarząd Usług Komunalnych 2022-12-19 12:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
685041 TZ.271.24.2022 budowa naukowego placu zabaw w sąsiedztwie Bramy Wałowej w Stargardzie – etap I Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-02 11:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
678267 TZ.271.23.2022 Budowa ciągów komunikacyjnych Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym w Stargardzie - zamówienie z wolnej ręki Biuro Zamówień Publicznych 2022-11-23 10:01:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to