Proceeding: TZ.271.23.2022 Budowa ciągów komunikacyjnych Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym w Stargardzie - zamówienie z wolnej ręki

Jakub Majerski
Urząd Miejski Stargard Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 19-10-2022 12:09:00
Placing offers: 31-10-2022 10:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, Gmina Miasto Stargard informuje, że niniejsze postępowanie na budowę ciągów komunikacyjnych Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym w Stargardzie prowadzone jest w TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI na podstawie art. 305 pkt 1, w związku z art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Zamawiający komunikuje się w postępowaniu jedynie z wykonawcą, którego zaprasza do negocjacji tj. Firmą Kamieniarską Road Memory Sławomir Chudoba 22-425 Grabowiec


W postępowaniu nie składa się ofert. Zamawiający upublicznia postępowanie (widoczne jest ono dla wszystkich odwiedzających platformę zakupową ON), jednak postępowanie nie jest przeznaczone dla żadnego innego wykonawcy oprócz zaproszonego do negocjacji. Z tego też powodu Zamawiający nie będzie odpowiadał na korespondencję przysyłaną przez niezaproszonych wykonawców.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 58.8 2022-11-23 09:59:50 Public message

Announcements

2022-11-23 09:59 Jakub Majerski Zamawiający zamieścił na stronie postępowania Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

The number of page views: 431