Proceeding: TZ.271.28.2022 Konserwacja w 2023 roku urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Stargardu pozostającego we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.- zamówienie w trybie z wolnej ręki

Jakub Majerski
Urząd Miejski Stargard Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-12-2022 13:38:00
Placing offers: 27-01-2023 11:15:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Gmina Miasto Stargard informuje, że niniejsze postępowanie na konserwację w 2023 roku urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Stargardu pozostającego we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. prowadzone jest w TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI na podstawie art. 214 ust.1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Zamawiający komunikuje się w postępowaniu jedynie z wykonawcą, którego zaprasza do negocjacji tj.  ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

W postępowaniu nie składa się ofert. Zamawiający upublicznia postępowanie (widoczne jest ono dla wszystkich odwiedzających platformę zakupową ON), jednak postępowanie nie jest przeznaczone dla żadnego innego wykonawcy oprócz ENEA Oświetlenie. Z tego też powodu Zamawiający nie będzie odpowiadał na korespondencję przysyłaną przez niezaproszonych wykonawców.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 55.31 2023-01-26 11:14:51 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 971