Proceeding: TZ.271.3.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Placu Wolności wraz z ulicą Wyszyńskiego w Stargardzie - zamówienia w trybie z wolnej ręki

Jakub Majerski
Urząd Miejski Stargard Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 10-02-2023 08:33:00
Placing offers: 30-06-2023 10:00:00
Procedure: UE - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Gmina Miasto Stargard informuje, że niniejsze postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Placu Wolności wraz z ulicą Wyszyńskiego w Stargardzie prowadzone jest w TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI na podstawie art. 214 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Zamawiający komunikuje się w postępowaniu jedynie z wykonawcą, którego zaprasza do negocjacji tj.  Pracownią Projektową Marka Roszkowskiego ze Szczecina

W postępowaniu nie składa się ofert. Zamawiający upublicznia postępowanie (widoczne jest ono dla wszystkich odwiedzających platformę zakupową ON), jednak postępowanie nie jest przeznaczone dla żadnego innego wykonawcy oprócz zaproszonego wykonawcy. Z tego też powodu Zamawiający nie będzie odpowiadał na korespondencję przysyłaną przez niezaproszonych wykonawcówWszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS130-415926-pl.pdf pdf 88.64 2023-07-10 12:06:01 Public message

Announcements

2023-07-10 12:06 Jakub Majerski w załączeniu "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia" (nieudzieleniu) / wynik postępowania

2023-OJS130-415926-p [...].pdf

The number of page views: 1261