Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZ.271.26.2022 Budowa ulicy Józefa Chełmońskiego w Stargardzie

Jakub Majerski
Urząd Miejski Stargard Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 09-11-2022 15:05:00
Placing offers : 28-11-2022 10:00:00
Offers opening : 28-11-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Gmina Miasto Stargard zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na budowę ulicy Józefa Chełmońskiego w Stargardzie.W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.52 2022-11-09 15:05:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 684.09 2022-11-09 15:05:00 Proceeding
3. Dokumenty zamówienia.zip zip 50504.98 2022-11-09 15:05:00 Proceeding
5. KOMUNIKAT ZMIANA SWZ 15.11.2022.pdf pdf 62.34 2022-11-15 18:26:43 Public message
5a. SWZ Załącznik nr 4 ZMIANA 15.11.2022.docx docx 32.38 2022-11-15 18:26:43 Public message
5b. SWZ PRZEDMIARY ROBÓT ZMIANA 15.11.2022.zip zip 1961.14 2022-11-15 18:26:43 Public message
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.11.2022.pdf pdf 45.72 2022-11-15 18:26:43 Public message
odpowiedzi 23 11 2022-sig.pdf pdf 834.99 2022-11-23 12:11:04 Public message
Opinia Geotechniczna.pdf pdf 635.3 2022-11-23 12:11:04 Public message
Opinia Geotechnincza - mapa.pdf pdf 294.18 2022-11-23 12:11:04 Public message
informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 458.33 2022-11-28 10:49:50 Public message
rozstrzygnięcie postępowania-sig.pdf pdf 575.78 2022-12-07 13:22:00 Public message

Announcements

2022-12-07 13:22 Jakub Majerski Zamawiający przekazuje zgodnie z art. 253 ustawy prawo zamówień publicznych informację o rozstrzygnięciu postępowania

rozstrzygnięcie post [...].pdf

2022-11-28 10:49 Jakub Majerski Informacja z otwarcia ofert.
Zamawiający - Gmina Miasto Stargard przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-28 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania dysponuje kwotą 2 500 000,00 zł brutto.
2022-11-23 12:11 Jakub Majerski Odpowiedzi 23.11.2022 r.
Zamawiający przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania Wykonawców

odpowiedzi 23 11 202 [...].pdf

Opinia Geotechniczna [...].pdf

Opinia Geotechnincza [...].pdf

2022-11-15 18:26 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje komunikat o zmianie SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie ulega również termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy w terminie do 28 listopada 2022 r. do godz. 10.00.

5. KOMUNIKAT ZMIANA [...].pdf

5a. SWZ Załącznik nr [...].docx

5b. SWZ PRZEDMIARY R [...].zip

6. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1337