Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZ.271.7.2022 Utrzymanie drzew i krzewów na terenach Gminy - Miasto Stargard będących w utrzymaniu Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie.

Honorata Siry-Jabłońska ZUK
Urząd Miejski Stargard Department: Zarząd Usług Komunalnych
Deadlines:
Published : 08-11-2022 19:07:00
Placing offers : 21-11-2022 12:00:00
Offers opening : 21-11-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Gmina Miasto Stargard - Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, , na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na utrzymanie drzew i krzewów na terenach Gminy - Miasto Stargard będących w utrzymaniu Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie.

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 167.6 2022-11-08 19:07:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 206.26 2022-11-08 19:07:00 Proceeding
3a. SWZ_ZAŁĄCZNIKI 1-5.docx docx 44.59 2022-11-08 19:07:00 Proceeding
3b. SWZ ZAŁĄCZNIK 2 do SWZ.xlsx xlsx 14.08 2022-11-08 19:07:00 Proceeding
3c. SWZ ZAŁĄCZNIK 6 UMOWA.pdf pdf 197.8 2022-11-08 19:07:00 Proceeding
5. KOMUNIKAT ZMIANA SWZ 15.11.2022.pdf pdf 72.25 2022-11-15 09:32:18 Public message
5. KOMUNIKAT ZMIANA SWZ 15.11.2022.zip zip 1594.46 2022-11-15 09:32:18 Public message
5a. SWZ_ZAŁĄCZNIK 1 ZMIANA 15.11.2022.docx docx 37 2022-11-15 09:32:18 Public message
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.9 2022-11-15 09:32:18 Public message
8. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 37.77 2022-11-21 20:47:42 Public message
12. Zawiadomienie art. 287 ust. 3.pdf pdf 71.76 2022-11-25 10:54:50 Public message
13. Zaproszenie do negocjacji art. 289.pdf pdf 45.02 2022-11-25 10:54:50 Public message
17. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 359.94 2022-11-30 21:04:16 Public message
22. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 92.68 2022-12-13 19:01:50 Public message

Announcements

2022-12-13 19:01 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

22. zawiadomienie o [...].pdf

2022-11-30 21:04 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

17. Informacja z otw [...].pdf

2022-11-25 10:54 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o przystąpieniu do negocjacji.

12. Zawiadomienie ar [...].pdf

13. Zaproszenie do n [...].pdf

2022-11-21 20:47 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

8. Informacja z otwa [...].pdf

2022-11-21 12:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia dysponuje kwotą 739 000,00 zł.
2022-11-15 09:32 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający w załączeniu przekazuje komunikat o zmianie treści SWZ i zmianie terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 21 listopada 2022 r. do godziny 12:00.

5. KOMUNIKAT ZMIANA [...].pdf

5. KOMUNIKAT ZMIANA [...].zip

5a. SWZ_ZAŁĄCZNIK 1 [...].docx

6. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 708