Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZ.271.4.2023 Dostawa sprzętu komputerowego dla stargardzkich szkół podstawowych

Jakub Majerski
Urząd Miejski Stargard Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 09-02-2023 09:16:00
Placing offers : 21-02-2023 10:00:00
Offers opening : 21-02-2023 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Gmina Miasto Stargard zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu, w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na dostawę sprzętu komputerowego dla stargardzkich szkół podstawowych


w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.74 2023-02-09 09:16:00 Proceeding
2 SWZ-sig.pdf pdf 1345.71 2023-02-09 09:16:00 Proceeding
3 Dokumenty zamówienia.zip zip 1212.83 2023-02-09 09:16:00 Proceeding
odpowiedzi 16 02 2023.pdf pdf 502.6 2023-02-16 12:12:16 Public message
odpowiedzi 17 02 2023.pdf pdf 184.91 2023-02-17 09:55:08 Public message
informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 458.25 2023-02-21 11:23:59 Public message
rozstrzygnięcie postępowania-sig.pdf pdf 707.66 2023-02-23 08:40:59 Public message

Announcements

2023-02-23 08:40 Jakub Majerski Zamawiający przekazuje, zgodnie z art. 253 ustawy prawo zamówień publicznych, informację o rozstrzygnięciu postępowania

rozstrzygnięcie post [...].pdf

2023-02-21 11:23 Jakub Majerski Zamawiający przekazuje, w załączeniu, informację z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-21 10:03 Jakub Majerski Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 370 000 zł brutto
2023-02-17 09:55 Jakub Majerski Zamawiający przekazuje, w załączeniu, odpowiedzi na pytania Wykonawców

Jednocześnie Zamawiający apeluje do Wykonawców o niezadawanie dalszych pytań. Prośba motywowana jest zamiarem dochowania zaplanowanego na 21 lutego 2023 r. terminu składania i otwarcia ofert

odpowiedzi 17 02 202 [...].pdf

2023-02-16 12:12 Jakub Majerski Zamawiający przekazuje, w załączeniu, odpowiedzi na pytania Wykonawców

odpowiedzi 16 02 202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 916