Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
621255 Prośba o oszacowanie wartości zamówienia „Wykonanie świadectwa charakterystyki nieruchomości przy ul. Częstochowskiej 1 w Parzymiechach" Zespół Zamówień Publicznych 2022-06-03 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
613446 ZO - 18/2022 Jednorazowa usługa koszenia terenów zielonych oraz usługa uporządkowania terenów zielonych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-05-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
610455 2022/BZP 00151063/01 „ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI.” TP-4.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-05-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
611319 ZO - 17/2022 Usługa koszenia terenów zielonych oraz usługa uporządkowania terenów zielonych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-05-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
610001 ZO - 16/2022 Usługa przeprowadzenia rocznego przeglądu kominiarskiego wraz z czyszczeniem przewodów kominowych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-05-13 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
603099 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
595444 ZO - 14/2022 Usługa przeprowadzenia rocznego przeglądu kominiarskiego wraz z czyszczeniem przewodów kominowych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
587934 2022/BZP 00044915/05/P „DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
588470 ZO - 12/2022 Wykonanie okresowego przegladu urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
586362 ZO-9.2022 „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla prac remontowych 7 (siedmiu) robót budowlanych” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
807396 2023/BZP 00069930/04/P Roboty budowlane na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości z podziałem na 10 części Zespół Zamówień Publicznych 2023-08-29 13:16:34 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to