Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00455332/01 z dnia 2022-11-23 „ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUG PORTIERSKICH W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. GRABOWEJ 1A W KATOWICACH” TP-17.2022

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 23-11-2022 15:53:00
Placing offers : 01-12-2022 12:00:00
Offers opening : 01-12-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie w BZP.pdf pdf 98.61 2022-11-23 15:53:00 Proceeding
SWZ - ochrona Grabowa 2022.pdf pdf 1089.24 2022-11-23 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ-OPZ.docx docx 31 2022-11-23 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1a i1b do FORMULARZA OFERTY-Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków.docx docx 28.2 2022-11-23 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do FORMULARZA OFERTY-Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 23.7 2022-11-23 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ-FORMULARZ OFERTY.docx docx 33.25 2022-11-23 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do FORMULARZA OFERTY-Wykaz osób do punktacji.docx docx 17.48 2022-11-23 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ-Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 23.05 2022-11-23 15:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ-Projekt umowy.docx docx 52.25 2022-11-23 15:53:00 Proceeding
Załączniki nr 4-6 do FORMULARZA OFERTY-Wykaz usług osób urządzeń na wezwanie.docx docx 24.23 2022-11-23 15:53:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 92