Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO-31/2022 Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4

Beata Bujak
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-11-2022 13:26:00
Placing offers : 02-12-2022 12:00:00
Offers opening : 02-12-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1- formularz oferty.docx docx 32.81 2022-11-24 13:26:00 Proceeding
ZO - 31.2022 Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2965 2022-11-24 13:26:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4 załącznik nr 1 - oferta 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki udziału w postępowaniu - Oświadczenie o posiadaniu aktualnych wymaganych przepisami prawa uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności co najmniej decyzje administracyjne na transport i zbieranie/ przetwarzanie odpadów zgodnie z klasyfikacją Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (dz. U.2020 poz.10) wydane przez odpowiednie organy gminy i zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wydanych na podstawie art.9b ust.2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2020r. poz.1439) oświadczenie - załącznik nr 2 Attachment required (0)
3 Umowa - Wzór umowy Proszę o dołączenie wzoru umowy Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 58