Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
904452 ZP.271.5.2024.AS Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły Aniela Szerszeń 2024-05-09 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
905317 ZP.271.6.2024.AS Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Kołbaskowo Aniela Szerszeń 2024-04-12 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
892077 ZP.271.2.2024.ŻS Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2024-03-21 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
893643 ZP.271.4.2024.ŻS Koszenie ternów gminnych, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2024-03-20 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
869601 Zakup oraz dostawa oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2024 do kotłowni w budynku Rosówek 17, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2024-01-16 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
859494 ZP.271.16.2023.ŻS Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2024 roku dla Urzędu Gminy Kołbaskowo. Żaneta Sokołowska 2023-12-20 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
861098 ZP.271.17.2023.ŻS Zakup oraz dostawa oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2024 do kotłowni w budynku Rosówek 17, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2023-12-19 11:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
859473 ZP.271.18.2023.AS Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2024 r. Aniela Szerszeń 2023-12-19 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
861264 ZP.271.19.2023.AS Usługa utrzymanie czystości i porządku w obrębie miejscowości na terenach zabudowanych Gminy Kołbaskowo Aniela Szerszeń 2023-12-19 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
808040 ZP.271.14.2023.AS Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Kurowie Aniela Szerszeń 2023-09-14 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
727316 ZP.271.4.2023.ŻS Budowa miejsca (wiaty rekreacyjnej) wypoczynku turystów oraz łącznika ścieżek rowerowych przy szlaku rowerowym w sąsiedztwie dawnego przejścia granicznego w Rosówku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ścieżka rowerowa - Zielona granica Żaneta Sokołowska 2023-04-25 16:56:11 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
701961 ZP.271.21.2022.ŻS Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2023 r. dla Urzędu Gminy Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2023-01-11 14:17:25 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
703110 ZP.271.22.2022.AS Zakup oraz dostawa oleju opałowego do celów grzewczych w kotłowni w budynku Rosówek 17, w roku 2023 Aniela Szerszeń 2022-12-20 15:26:10 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
701563 ZP.271.23.2022.ŻS Usługa utrzymania czystości i porządku na terenach Gminy Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2022-12-16 09:10:20 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
485781 ZP.271.18.2021.AS Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo Aniela Szerszeń 2021-07-22 13:09:28 Przetarg nieograniczony Service Go to
462727 ZP.271.11.2021.AS Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych od mieszkańców gminy Kołbaskowo na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolęcinie Aniela Szerszeń 2021-06-21 10:54:03 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
717503 ZP.271.1.2023.ŻS Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2023 roku dla Urzędu Gminy Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2023-02-27 17:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
706575 ZP.271.24.2022.ŻS Usługa utrzymania czystości i porządku na terenach Gminy Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2022-12-28 13:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
689315 ZP.271.20.2022.AS Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2023 roku Aniela Szerszeń 2022-12-30 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
675207 ZP.271.19.2022.ŻS Budowa miejsca (wiaty rekreacyjnej) wypoczynku turystów oraz łącznika ścieżek rowerowych przy szlaku rowerowym w sąsiedztwie dawnego przejścia granicznego w Rosówku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ścieżka rowerowa - Zielona granica” Żaneta Sokołowska 2022-10-28 09:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
666093 ZP.271.17.2022.ŻS Budowa miejsca (wiaty rekreacyjnej) wypoczynku turystów oraz łącznika ścieżek rowerowych przy szlaku rowerowym w sąsiedztwie dawnego przejścia granicznego w Rosówku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ścieżka rowerowa "Zielona granica” Żaneta Sokołowska 2022-10-12 13:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
648102 ZP.271.15.2022.ŻS Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się w miejscowości Smolęcin, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2022-09-07 12:56:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
637687 ZP.271.12.2022.ŻS Usługa żywienia w Przedszkolu Publicznym oraz Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2022-08-18 13:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
498386 ZP.271.16.2021.ŻS Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji: „Budowa drogi gminnej Będargowo-Rajkowo, gmina Kołbaskowo" Żaneta Sokołowska 2021-10-11 12:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
494879 ZSP.D.331.1.2021 Budowa placu zabaw przy ZSP w Przylepie, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2021-10-14 14:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
477251 ZP.271.13.2021.AS Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolęcinie Aniela Szerszeń 2021-08-02 12:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to