Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
632992 ZP.271.13.2022.AS Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec Aniela Szerszeń 2022-08-02 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
620766 ZP.271.11.2022.AS „Budowa dróg gminnych w m. Warzymice - ul. Turkusowa, Wrzosowa, Oliwkowa, Złota wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym” Aniela Szerszeń 2022-06-28 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
612471 ZP.271.9.2022.AS Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w gminie Kołbaskowo, wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Aniela Szerszeń 2022-06-21 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
616381 ZP.271.10.2022.AS Modernizacja placu zabaw w miejscowości Przecław Aniela Szerszeń 2022-06-10 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
600092 ZP.271.6.2022.AS Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo Aniela Szerszeń 2022-06-06 10:50:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
612528 ZP.271.7.2022.ŻS Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach Programach Laboratoria Przyszłości, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2022-06-03 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
609235 ZP.271.8.2022.ŻS Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2022-06-02 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
580289 ZP.271.4.2022.AS Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Gminy Kołbaskowo Aniela Szerszeń 2022-04-13 10:50:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
576376 ZP.271.3.2022.ŻS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Siadło Górne, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2022-03-08 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
571287 ZP.271.2.2022.AS Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości niezamieszkałych, cmentarzy oraz ze sprzątania miejscowości wraz z zapewnieniem pojemników i kontenerów Aniela Szerszeń 2022-02-17 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
567673 ZP.271.1.2022.ŻS Usługa koszenia na terenie gminy Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2022-02-07 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
485781 ZP.271.18.2021.AS Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo Aniela Szerszeń 2021-07-22 13:09:28 Przetarg nieograniczony Service Go to
462727 ZP.271.11.2021.AS Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych od mieszkańców gminy Kołbaskowo na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolęcinie Aniela Szerszeń 2021-06-21 10:54:03 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
498386 ZP.271.16.2021.ŻS Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji: „Budowa drogi gminnej Będargowo-Rajkowo, gmina Kołbaskowo" Żaneta Sokołowska 2021-10-11 12:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
494879 ZSP.D.331.1.2021 Budowa placu zabaw przy ZSP w Przylepie, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2021-10-14 14:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
477251 ZP.271.13.2021.AS Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolęcinie Aniela Szerszeń 2021-08-02 12:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
474206 ZP.271.14.2021.AS Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych od mieszkańców gminy Kołbaskowo na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolęcinie Aniela Szerszeń 2021-07-06 13:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
459889 ZP.271.9.2021.ŻS BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 13 W PRZECŁAWIU Z PROJEKTOWANĄ OBWODNICĄ PRZECŁAWIA I WARZYMIC Żaneta Sokołowska 2021-09-02 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
448776 ZP.271.6.2021.ŻS WYMIANA DROGOWYCH LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA LAMPY ENERGOOSZCZĘDNE NA OBSZARZE GMINY KOŁBASKOWO Żaneta Sokołowska 2021-08-12 12:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
430437 ZP.271.2.2021.ŻS Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2021-07-02 13:56:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
442640 ZP.271.8.2021.AS Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaskowie Aniela Szerszeń 2021-05-12 14:05:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
438705 ZP.271.7.2021.AS Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo Aniela Szerszeń 2021-05-12 14:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
434752 ZP.271.5.2021.AS Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaskowie Aniela Szerszeń 2021-04-01 14:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to