Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
689315 ZP.271.20.2022.AS Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w 2023 roku Aniela Szerszeń 2022-12-01 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
653191 ZP.271.16.2022.ŻS Usługa żywienia w Przedszkolu Publicznym oraz Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2022-08-26 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
632992 ZP.271.13.2022.AS Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec Aniela Szerszeń 2022-08-10 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
636328 ZP.271.14.2022.ŻS Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i zapewnienie dostępu do internetu w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Żaneta Sokołowska 2022-07-22 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
620766 ZP.271.11.2022.AS „Budowa dróg gminnych w m. Warzymice - ul. Turkusowa, Wrzosowa, Oliwkowa, Złota wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym” Aniela Szerszeń 2022-06-28 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
612471 ZP.271.9.2022.AS Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w gminie Kołbaskowo, wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Aniela Szerszeń 2022-06-21 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
616381 ZP.271.10.2022.AS Modernizacja placu zabaw w miejscowości Przecław Aniela Szerszeń 2022-06-10 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
600092 ZP.271.6.2022.AS Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo Aniela Szerszeń 2022-06-06 10:50:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
612528 ZP.271.7.2022.ŻS Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach Programach Laboratoria Przyszłości, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2022-06-03 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
609235 ZP.271.8.2022.ŻS Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2022-06-02 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
580289 ZP.271.4.2022.AS Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Gminy Kołbaskowo Aniela Szerszeń 2022-04-13 10:50:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
485781 ZP.271.18.2021.AS Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo Aniela Szerszeń 2021-07-22 13:09:28 Przetarg nieograniczony Service Go to
462727 ZP.271.11.2021.AS Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych od mieszkańców gminy Kołbaskowo na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolęcinie Aniela Szerszeń 2021-06-21 10:54:03 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
675207 ZP.271.19.2022.ŻS Budowa miejsca (wiaty rekreacyjnej) wypoczynku turystów oraz łącznika ścieżek rowerowych przy szlaku rowerowym w sąsiedztwie dawnego przejścia granicznego w Rosówku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ścieżka rowerowa - Zielona granica” Żaneta Sokołowska 2022-10-28 09:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
666093 ZP.271.17.2022.ŻS Budowa miejsca (wiaty rekreacyjnej) wypoczynku turystów oraz łącznika ścieżek rowerowych przy szlaku rowerowym w sąsiedztwie dawnego przejścia granicznego w Rosówku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ścieżka rowerowa "Zielona granica” Żaneta Sokołowska 2022-10-12 13:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
648102 ZP.271.15.2022.ŻS Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się w miejscowości Smolęcin, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2022-09-07 12:56:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
637687 ZP.271.12.2022.ŻS Usługa żywienia w Przedszkolu Publicznym oraz Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2022-08-18 13:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
498386 ZP.271.16.2021.ŻS Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji: „Budowa drogi gminnej Będargowo-Rajkowo, gmina Kołbaskowo" Żaneta Sokołowska 2021-10-11 12:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
494879 ZSP.D.331.1.2021 Budowa placu zabaw przy ZSP w Przylepie, gmina Kołbaskowo Żaneta Sokołowska 2021-10-14 14:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
477251 ZP.271.13.2021.AS Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolęcinie Aniela Szerszeń 2021-08-02 12:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
474206 ZP.271.14.2021.AS Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych od mieszkańców gminy Kołbaskowo na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolęcinie Aniela Szerszeń 2021-07-06 13:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
459889 ZP.271.9.2021.ŻS BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 13 W PRZECŁAWIU Z PROJEKTOWANĄ OBWODNICĄ PRZECŁAWIA I WARZYMIC Żaneta Sokołowska 2021-09-02 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
448776 ZP.271.6.2021.ŻS WYMIANA DROGOWYCH LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA LAMPY ENERGOOSZCZĘDNE NA OBSZARZE GMINY KOŁBASKOWO Żaneta Sokołowska 2021-08-12 12:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to