Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZSP.D.331.1.2021 Budowa placu zabaw przy ZSP w Przylepie, gmina Kołbaskowo

Żaneta Sokołowska
Gmina Kołbaskowo
Deadlines:
Published : 11-08-2021 15:18:00
Placing offers : 07-09-2021 10:45:00
Offers opening : 07-09-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 95.23 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 11734.2 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
SWZ.docx docx 514.76 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 24.24 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf pdf 302.15 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.docx docx 18.92 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 19.22 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniJcgo zasoby.doc doc 37 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf pdf 513.27 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.doc doc 181 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc doc 49.5 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc doc 33.5 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc doc 31.5 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc doc 50 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Projekt budowlany.pdf pdf 7093.37 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - STWiOR.pdf pdf 171.21 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Przedmiar robót.pdf pdf 24.22 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .pdf pdf 257.45 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx docx 23.57 2021-08-11 15:18:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf pdf 37.59 2021-08-24 11:49:46 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf pdf 12.47 2021-08-26 15:42:52 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 43.5 2021-08-26 15:42:52 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy.pdf pdf 26.77 2021-08-26 15:42:52 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 2 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 45.5 2021-08-26 15:42:52 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 3 - Wszyscy Wykonawcy.pdf pdf 9.78 2021-08-26 15:42:52 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 3 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 42 2021-08-26 15:42:52 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 4 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 41.22 2021-08-31 10:45:53 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 4 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 42 2021-08-31 10:45:53 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 5 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 98.05 2021-08-31 10:45:53 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 5 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 47 2021-08-31 10:45:53 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 6 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 39.44 2021-08-31 10:45:53 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 6 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 42 2021-08-31 10:45:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 40.23 2021-08-31 10:45:53 Public message
Zmiana nr 2 do treści SWZ.docx.pdf pdf 41.15 2021-08-31 10:45:53 Public message
Zmiana nr 2 do treści SWZ.docx docx 22.52 2021-08-31 10:45:53 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 7 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 71.43 2021-09-02 14:27:27 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 7 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 44.5 2021-09-02 14:27:27 Public message
INFORMACJE z otwarcia ofert.pdf pdf 234.84 2021-09-07 13:50:09 Public message
INFORMACJE z otwarcia ofert.docx docx 18.78 2021-09-07 13:50:09 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 23.5 2021-09-14 14:57:30 Public message
Informacja o wyborze oferty.doc doc 41.5 2021-09-14 14:57:30 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
kolbaskowo-sig.pdf pdf 22244.03
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf pdf 236.11
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.pdf pdf 230.6
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 238.29
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Apis oferta.zip zip 5547.59

Announcements

2021-09-14 14:57 Żaneta Sokołowska W załączeniu informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].doc

2021-09-07 13:50 Żaneta Sokołowska W załączeniu informacje o złożonych ofertach.

INFORMACJE z otwarci [...].pdf

INFORMACJE z otwarci [...].docx

2021-09-07 10:45 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi: 166.010,06 zł
2021-09-02 14:27 Żaneta Sokołowska W załączeniu odpowiedź na zestaw pytań nr 7 do postępowania.

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

2021-08-31 10:45 Żaneta Sokołowska W załączeniu odpowiedzi na zestaw pytań nr 4, 5 i 6 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 a także zmiana nr 2 do treści SWZ.

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana nr 2 do treśc [...].pdf

Zmiana nr 2 do treśc [...].docx

2021-08-26 15:42 Żaneta Sokołowska W załączeniu odp na zestaw pytań nr 1, 2 i 3 do przetargu.

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

2021-08-24 11:49 Żaneta Sokołowska W związku z opracowywaniem odpowiedzi do złożonych pytań, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą jak poniżej:
a) termin składania ofert: do dnia 03.09.2021 r. do godz.: 10:45
b) termin otwarcia ofert: 03.09.2021 r. godz.: 11:00
c) termin związania ofertą: 02.10.2021 r.
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 951