Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.22.2022.AS Zakup oraz dostawa oleju opałowego do celów grzewczych w kotłowni w budynku Rosówek 17, w roku 2023

Aniela Szerszeń
Gmina Kołbaskowo
Deadlines:
Published : 09-12-2022 10:45:00
Placing offers : 20-12-2022 15:26:10
Offers opening : 20-12-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ bp.pdf pdf 407.63 2022-12-12 15:28:18 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 24.57 2022-12-09 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 17.04 2022-12-09 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ.docx docx 21.4 2022-12-09 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ.docx docx 22.23 2022-12-09 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 18.03 2022-12-09 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 20 2022-12-09 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 42.73 2022-12-09 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 51.65 2022-12-09 10:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.39 2022-12-09 10:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 11809.49 2022-12-12 15:35:55 Proceeding
Zawiadomienie unieważnienie.docx docx 462.81 2022-12-20 15:18:21 Public message
Zawiadomienie unieważnienie.pdf pdf 272.13 2022-12-20 15:18:21 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Zał. 1.pdf pdf 215.99
Załącznik nr 2 do SWZ.pdf pdf 238.04
Załącznik nr 2a do SWZ.pdf pdf 233.62
Załącznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 211.08

Announcements

2022-12-20 15:26 Aniela Szerszeń Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający ogłosił w dniu 09 grudnia 2022 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy, na zakup oraz dostawę oleju opałowego do celów grzewczych w kotłowni w budynku Rosówek 17, w roku 2023, z datą złożenia i otwarcia na dzień 20 grudnia 2022 r. W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta, która znacznie przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. dostawy. Stąd postanowiono o unieważnieniu.
2022-12-20 15:18 Aniela Szerszeń W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zawiadomienie uniewa [...].docx

Zawiadomienie uniewa [...].pdf

2022-12-20 10:50 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 145.000,00 zł brutto
2022-12-12 15:38 Aniela Szerszeń Prawidłowy zapis w rozdziale I ust. 4:
4.Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty, dostępnym na stronie Platformy platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/703110


Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 425