Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.15.2022.ŻS Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się w miejscowości Smolęcin, gmina Kołbaskowo

Żaneta Sokołowska
Gmina Kołbaskowo
Deadlines:
Published : 04-08-2022 16:17:00
Placing offers : 17-08-2022 10:45:00
Offers opening : 17-08-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 89.28 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1257.26 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
SWZ.docx docx 524.92 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf pdf 323.26 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 27.04 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podst. art. 7 ust. 1 UOBN.docx docx 19.81 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 20.13 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.docx docx 19.57 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniJcgo zasoby.doc doc 37.5 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf pdf 577.85 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.doc doc 176.5 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc doc 50 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc doc 33.5 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc doc 32 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc doc 50.5 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia (OPS) 2022.docx docx 27.32 2022-08-04 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia (OPS) 2022.pdf pdf 255.07 2022-08-10 14:02:58 Proceeding
Zmiana nr 1 do treści SWZ.docx.pdf pdf 247.3 2022-08-10 14:00:05 Public message
Zmiana nr 1 do treści SWZ.docx docx 23.95 2022-08-10 14:00:05 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf pdf 38.69 2022-08-10 14:00:05 Public message
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy PO ZMIANACH.docx docx 30.06 2022-08-10 14:00:05 Public message
Załącznik nr 5 - wzór umowy PO ZMIANACH.pdf pdf 577.99 2022-08-10 14:00:05 Public message
Załącznik nr 5 - wzór umowy PO ZMIANACH.doc doc 177 2022-08-10 14:00:05 Public message
Załącznik nr 5a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur PO ZMIANACH.doc doc 50 2022-08-10 14:00:05 Public message
Załącznik nr 5b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv PO ZMIANACH.doc doc 33.5 2022-08-10 14:00:05 Public message
Załącznik nr 5c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW PO ZMIANACH.doc doc 32 2022-08-10 14:00:05 Public message
Załącznik nr 5d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy PO ZMIANACH.doc doc 50.5 2022-08-10 14:00:05 Public message
INFORMACJE z otwarcia ofert.docx.pdf pdf 296.43 2022-08-17 15:09:42 Public message
INFORMACJE z otwarcia ofert.docx docx 20.37 2022-08-17 15:09:42 Public message
Informacja o wyborze oferty.doc.pdf pdf 327.08 2022-08-23 09:34:43 Public message
Informacja o wyborze oferty.doc doc 37 2022-08-23 09:34:43 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta.pdf pdf 331.67
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.pdf pdf 241.56
Załącznik nr 2a - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podst. art. 7 ust. 1 UOBN.pdf pdf 241.24
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 224.02

Announcements

2022-08-23 09:34 Żaneta Sokołowska W załączeniu informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].doc

2022-08-17 15:09 Żaneta Sokołowska W załączeniu informacje z otwarcia ofert.

INFORMACJE z otwarci [...].pdf

INFORMACJE z otwarci [...].docx

2022-08-17 10:45 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 499409,15 zł
2022-08-10 14:00 Żaneta Sokołowska W załączeniu zmiana nr 1 do treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1, odp. na zestaw pytań nr 1, załączniki o nr 1, 5, 5a, 5b. 5c i 5d PO ZMIANACH

Zmiana nr 1 do treśc [...].pdf

Zmiana nr 1 do treśc [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 1 - for [...].docx

Załącznik nr 5 - wzó [...].pdf

Załącznik nr 5 - wzó [...].doc

Załącznik nr 5a do [...].doc

Załącznik nr 5b do U [...].doc

Załącznik nr 5c do U [...].doc

Załącznik nr 5d do U [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 392