Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.23.2022.ŻS Usługa utrzymania czystości i porządku na terenach Gminy Kołbaskowo

Żaneta Sokołowska
Gmina Kołbaskowo
Deadlines:
Published : 07-12-2022 12:17:00
Placing offers : 16-12-2022 09:10:20
Offers opening : 15-12-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 08dad83b-9ec9-8a04-3b43-790010111546.pdf pdf 88.91 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
SWZ.docx.pdf pdf 13841.37 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
SWZ.docx docx 523.8 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf pdf 324.03 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 26.07 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.docx docx 19.36 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podst. art. 7 ust. 1 UOBN.docx docx 19.37 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 19.6 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniJcgo zasoby.doc doc 37.5 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf pdf 491.13 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.docx docx 52.54 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc doc 49.5 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc doc 33 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc doc 31.5 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc doc 49.5 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).pdf pdf 287.96 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).docx docx 33.21 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6.1 - OPZ Kategoria I.pdf pdf 422.36 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6.1 - OPZ Kategoria I.xlsx xlsx 12.56 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.2 - OPZ Kategoria II .pdf pdf 416.46 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.2 - OPZ Kategoria II .xlsx xlsx 13.16 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.3 - OPZ Kategoria III.pdf pdf 242.65 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.3 - OPZ Kategoria III.xlsx xlsx 15.58 2022-12-07 12:17:00 Proceeding
INFORMACJE z otwarcia ofert.docx.pdf pdf 277.05 2022-12-15 11:29:36 Public message
INFORMACJE z otwarcia ofert.docx docx 20.13 2022-12-15 11:29:36 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania .doc.pdf pdf 313.35 2022-12-15 12:46:57 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania .doc doc 27 2022-12-15 12:46:58 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA.zip zip 3380
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
[Skan]_2022121415261290.pdf pdf 539.15
[Skan]_2022121415242668.pdf pdf 466.87

Announcements

2022-12-16 09:10 Żaneta Sokołowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Działając na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) unieważniono postępowanie prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy na usługę utrzymania czystości i porządku na terenach Gminy Kołbaskowo.
Uzasadnienie
W ogłoszonym postępowaniu przetargowym zostały złożone terminowo dwie oferty, z których każda przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania. Stąd postanowiono jak na wstępie


2022-12-15 12:46 Żaneta Sokołowska W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Zawiadomienie o unie [...].doc

2022-12-15 11:29 Żaneta Sokołowska W załączeniu informacje z otwarcia ofert.

INFORMACJE z otwarci [...].pdf

INFORMACJE z otwarci [...].docx

2022-12-15 10:45 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 239820,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 362