Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2023.ŻS Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2023 roku dla Urzędu Gminy Kołbaskowo

Żaneta Sokołowska
Gmina Kołbaskowo
Deadlines:
Published : 23-01-2023 15:41:00
Placing offers : 03-02-2023 10:45:00
Offers opening : 03-02-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - 08dafd49-06e2-f43f-2cdc-710011742480.pdf pdf 98.76 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
SWZ.docx.pdf pdf 18999.78 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
SWZ.docx docx 546.29 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.pdf pdf 644.24 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 32.59 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - FORMULARZ CENOWY.xlsx xlsx 22.87 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.docx docx 22.48 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podst. art. 7 ust. 1 UOBN.docx docx 20.22 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2b - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia podmiotu.docx docx 22.1 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2c - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia podmiotu na podst. art. 7 ust. 1.docx docx 20.43 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu wykonawcy warunków udziału w postępowaniu.docx docx 21.56 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - oświadczenie podmiotu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 20.95 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniJcgo zasoby.doc doc 39.5 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf pdf 572.12 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.docx docx 53.42 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc doc 49.5 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc doc 33 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc doc 31.5 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc doc 49.5 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 517.92 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 48.44 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7- Wzór oświadczenia o aktualnośći informacji podanych w oświadczniu z art. 125 ust. 1 PZP.docx docx 34.29 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz usług.docx docx 19.98 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wykaz punktów awizacyjnych.docx docx 21.22 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia w zakresie przynaleności do grupy kapitałowej.docx docx 33.22 2023-01-23 15:41:00 Proceeding
Zmiana nr 1 do treści SWZ.docx.pdf pdf 270.25 2023-01-27 14:01:25 Public message
Zmiana nr 1 do treści SWZ.docx docx 24.01 2023-01-27 14:01:25 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 - 08db0065-dea8-f4e9-2cdc-710011744941.pdf pdf 39.67 2023-01-27 14:01:25 Public message
Zmiana nr 2 do treści SWZ.docx.pdf pdf 891.07 2023-01-30 12:59:10 Public message
Zmiana nr 2 do treści SWZ.docx docx 22.3 2023-01-30 12:59:10 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.doc.pdf pdf 3979.67 2023-01-30 12:59:10 Public message
Odp. na zestaw pytań nr 1 - Wszyscy Wykonawcy.doc doc 110 2023-01-30 12:59:10 Public message
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy AKTUALNY.xlsx xlsx 24.58 2023-01-30 13:01:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert 03.02.2023.pdf pdf 222.67 2023-02-03 11:17:31 Public message
INFORMACJE z otwarcia ofert 03.02.2023.docx docx 22.26 2023-02-03 11:17:31 Public message
KOREKTA DO INFORMACJI z otwarcia ofert z dnia 03.02.2023 r..docx.pdf pdf 346.48 2023-02-06 12:04:47 Public message
KOREKTA DO INFORMACJI z otwarcia ofert z dnia 03.02.2023 r..docx docx 21.29 2023-02-06 12:04:47 Public message
Informacja o wyborze oferty.doc.pdf pdf 333.47 2023-02-16 15:10:32 Public message
Informacja o wyborze oferty.doc doc 35 2023-02-16 15:10:32 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY-sig.pdf pdf 455.51
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy-sig.pdf pdf 382.83
Załącznik nr 2a - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podst. art. 7 ust. 1 UOBN-1-sig.pdf pdf 329.33
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu wykonawcy warunków udziału w postępowaniu-sig.pdf pdf 388.13
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWYNowyKołbaskowo.pdf pdf 171.43
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWYNowyKołbaskowo2.pdf pdf 171.87
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy AKTUALNY.K.pdf pdf 153.35
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.pdf pdf 152.06
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy2.pdf pdf 152.81
Załącznik nr 2a - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podst. art. 7 ust. 1 UOBN.pdf pdf 125.42
Załącznik nr 2a - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podst. art. 7 ust. 1 UOBN2-1.pdf pdf 126.43

Announcements

2023-02-16 15:10 Żaneta Sokołowska Dzień dobry,
w załączeniu informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].doc

2023-02-06 12:04 Żaneta Sokołowska Dzień dobry,
w załączeniu korekta do informacji z otwarcia ofert z dnia 03.02.2023 r.

KOREKTA DO INFORMACJ [...].pdf

KOREKTA DO INFORMACJ [...].docx

2023-02-03 11:17 Aniela Szerszeń Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

INFORMACJE z otwarci [...].docx

2023-02-03 10:45 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 190 000,00 zł
2023-01-30 13:01 Żaneta Sokołowska Dzień dobry,
w związku z udzielonymi odpowiedziami, w załączeniu Załącznik nr 1a - formularz cenowy AKTUALNY

Załącznik nr 1a - Fo [...].xlsx

2023-01-30 12:59 Żaneta Sokołowska Dzień dobry,
w załączeniu zmiana nr 2 do SWZ oraz odpowiedzi na zestaw pytań nr 1

Zmiana nr 2 do treśc [...].pdf

Zmiana nr 2 do treśc [...].docx

Odp. na zestaw pytań [...].pdf

Odp. na zestaw pytań [...].doc

2023-01-27 14:01 Żaneta Sokołowska Dzień dobry,
w załączeniu zmiana nr 1 do treści swz oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.

Zmiana nr 1 do treśc [...].pdf

Zmiana nr 1 do treśc [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1283