Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.17.2022.ŻS Budowa miejsca (wiaty rekreacyjnej) wypoczynku turystów oraz łącznika ścieżek rowerowych przy szlaku rowerowym w sąsiedztwie dawnego przejścia granicznego w Rosówku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ścieżka rowerowa "Zielona granica”

Żaneta Sokołowska
Gmina Kołbaskowo
Deadlines:
Published : 23-09-2022 17:18:00
Placing offers : 12-10-2022 10:45:00
Offers opening : 12-10-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 08da9d6d-a16c-3a60-69cc-0e000e48bcee.pdf pdf 90.34 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
SWZ.docx.pdf pdf 21242.27 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
SWZ.docx docx 584.46 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf pdf 880.49 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 529.48 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.docx docx 522.53 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podst. art. 7 ust. 1 UOBN.docx docx 522.45 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 522.82 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniJcgo zasoby.doc doc 553 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf pdf 1921.31 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.doc doc 254.5 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5a do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie wykonawcy do faktur.doc doc 565.5 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5b do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie częściowe od PW do fv.doc doc 548.5 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5c do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe od PW .doc doc 547.5 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5d do UMOWY - przykładowy wzór oświadczenie końcowe wykonawcy.doc doc 565 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - projekt architektoniczno-budowlany.zip zip 6511.91 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6a - projekt techniczno-wykonawczy.zip zip 9530.5 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - STWiOR.zip zip 827.03 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - przedmiar robót.zip zip 430.87 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .pdf pdf 259.17 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx docx 24.07 2022-09-23 17:18:00 Proceeding
Zmiana nr 1 do treści SWZ.docx.pdf pdf 761.62 2022-09-27 14:58:26 Public message
Zmiana nr 1 do treści SWZ.docx docx 528.67 2022-09-27 14:58:26 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 -08daa086-6a6d-6087-69cc-0e000e48c9bb.pdf pdf 41.5 2022-09-27 14:58:26 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania .doc.pdf pdf 463.1 2022-10-12 12:32:11 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania .doc doc 543 2022-10-12 12:32:11 Public message

Announcements

2022-10-12 12:32 Żaneta Sokołowska W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Zawiadomienie o unie [...].doc

2022-10-12 10:45 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 302.642,04 zł
2022-09-27 14:58 Żaneta Sokołowska W załączeniu zmiana nr 1 do treści swz oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1

Zmiana nr 1 do treśc [...].pdf

Zmiana nr 1 do treśc [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 500