Proceedings

Logo Firmy
219/ZP/2022 Zakup wraz z dostarczeniem radiotelefonów przewoźnych standardu DMR TIER II z zestawami (akcesoriami) (ID 665496)
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

Current proceedings: 27-09-2022 08:00:00
Logo Firmy
Jednorazowy zakup ławek szkolnych. (ID 667311)
Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Current proceedings: 27-09-2022 08:00:00
Logo Firmy
Naprawa kotła gazowego w kotłowni na terenie Komendy Powiatowej Policji w Obornikach. (ID 667210)
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Current proceedings: 27-09-2022 08:00:00
Logo Firmy
Naprawa bramy wjazdowej na teren bazy magazynowo-biurowej KWP Oddział w Kaliszu. (ID 667385)
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Current proceedings: 27-09-2022 08:00:00
Logo Firmy
ZP/TAO/2022/09/1581 Dostawa chlorku wapnia CaCl2x2H2O (ID 666544)
Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Current proceedings: 27-09-2022 08:00:00
Logo Firmy
Dostawa systemu transportowego dla mobilnego laboratorium źródeł odnawialnych (ID 665364)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Current proceedings: 27-09-2022 08:05:00
Logo Firmy
Jednorazowy zakup krzeseł szkolnych. (ID 667301)
Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Current proceedings: 27-09-2022 08:10:00
Logo Firmy
ZP-22-108UN Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 19 (elektrody) (ID 656495)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Current proceedings: 27-09-2022 08:15:00
Logo Firmy
Dostawa elementów mobilnego laboratorium źródeł odnawialnych (ID 665449)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Current proceedings: 27-09-2022 08:17:00
Logo Firmy
Dostawa turbiny wiatrowej (ID 665458)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Current proceedings: 27-09-2022 08:21:00
Logo Firmy
Pałka szturmowa typu PS z trokiem skórzanym (ID 666234)
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Current proceedings: 27-09-2022 08:22:00
Logo Firmy
Dostawa dronu pomiarowego (ID 665462)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Current proceedings: 27-09-2022 08:28:00
Logo Firmy
Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Krobi (ID 661633)
Urząd Miejski w Krobi

Current proceedings: 27-09-2022 08:30:00
Logo Firmy
Kolejowy transport koksu: Częstochowa Mirów (Bocznica Liberty, KCN) - Werchrata / Rawa Ruska (ID 667170)
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Current proceedings: 27-09-2022 08:30:00
Logo Firmy
Modernizacja c.o. w PP Obrzycko (ID 666501)
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Current proceedings: 27-09-2022 08:36:00
Logo Firmy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do plotera Epson SureColor T5200 (ID 665502)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Current proceedings: 27-09-2022 08:51:00
Logo Firmy
Usunięcie nieszczelności instalacji chłodniczej klimatyzatora (ID 665368)
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZP-37-SKW-2022 Dostawa śpiworów (ID 664899)
Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
PP/10/SPZOZ/2022 Dostawa samochodu osobowego finansowanego leasingiem operacyjnym. (ID 660883)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
21/ZP/2022 Aparat USG mobilny z dwiema głowicami (ID 664797)
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
9/2022 dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (ID 663406)
Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZDP.DZ.2610.16.2022.HS Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych (ID 664384)
Starostwo Powiatowe We Włoszczowie

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
127/PN/ZP/D/2022 127/PN/ZP/D/2022 - Dostawy środków dezynfekcyjnych i środków do higieny pacjenta (ID 656602)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
PM/Z/2418/43/2022 Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023 (ID 661029)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
PN 50/22 DOSTAWA LEKÓW IMPORT DOCELOWY (ID 654404)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
BZ.271.33.2022 Utworzenie Klubu Senior + w Sokołowsku (ID 662148)
Gmina Mieroszów

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZDP-NPZ-600-9/2022 Zakup serwera dla ZDP w Koninie (ID 665747)
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
Dostawa elektrod oraz kabli pacjenta do aparatów ekg (ID 666528)
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZIF Zaprojektowanie i budowa wiat śmietnikowych (4) (ID 666826)
Urząd Miasta Kamienna Góra

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
53/D/2022 Dostawa urządzeń medycznych, chłodniczych i mrożących. (ID 664723)
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa SP ZOZ

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
III.242.21.2022 Warsztaty Weekend z Nauką (ID 665137)
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZP/620/2022 Remont kuchni z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach (ID 662072)
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZP/774/2022, ZP/775/2022 Zakup dysków SSD (ID 665914)
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
SZP/23/2022 Dostawa leków biologicznych (ID 651869)
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
LA.280.21.2022 Sukcesywne dostawy leków refundowanych - Trabectedinum - LA.280.21.2022 (ID 664995)
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Current proceedings: 27-09-2022 09:00:00
Logo Firmy
SZP/31/2022 Modernizacja budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha (ID 658946)
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Current proceedings: 27-09-2022 09:30:00
Logo Firmy
51/tek/2022 Tabliczki informacyjne - 48 sztuk (ID 667255)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Grodzisk Mazowiecki

Current proceedings: 27-09-2022 09:44:00
Logo Firmy
sprzęt ratownictwa taktycznego (ID 667866)
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Current proceedings: 27-09-2022 09:48:00
Logo Firmy
118/2022 Dostawa aktualizacji oprogramowania Kamsoft dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (ID 663390)
Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Current proceedings: 27-09-2022 10:00:00
Logo Firmy
IR.271.5.2022.AG Rewitalizacja obszaru przy zabytkowej Prochowni w Terespolu (ID 657838)
Gmina Miasto Terespol

Current proceedings: 27-09-2022 10:00:00
Logo Firmy
EZP.271.55.2022 Utrzymanie zimowe jezdni dróg miasta Gdyni z podziałem na sektory 1-5 (ID 657847)
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Current proceedings: 27-09-2022 10:00:00
Logo Firmy
DOR/06/P/2022 REMONTY BALKONÓW (ID 662303)
Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie

Current proceedings: 27-09-2022 10:00:00
Logo Firmy
NIKiDW/P/7/2022 ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW CBR W PUŁAWACH. (ID 661690)
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Current proceedings: 27-09-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZP/28/22/D8/B4/16/004/01 Samochód transportowo - osobowy (ID 664452)
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Current proceedings: 27-09-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZOZ.V.010/DZP/14/PU/22 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO BRANŻY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (ID 663122)
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Current proceedings: 27-09-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZP.271.21.2022 „Modernizacja ulicy Różanej w Rumi.” (ID 661360)
Urząd Miasta Rumi

Current proceedings: 27-09-2022 10:00:00
Logo Firmy
WZP-2306/22/126/T Dostawa samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej (ID 661859)
Komenda Stołeczna Policji

Current proceedings: 27-09-2022 10:00:00
Logo Firmy
2022/BZP 00352946/01 Zakup sprzętu i oprogramowania (ID 664728)
Starostwo Powiatowe w Sztumie

Current proceedings: 27-09-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZP.271.11.2022 Budowa ulicy przy zamku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ID 660824)
Miasto i Gmina Gołańcz

Current proceedings: 27-09-2022 10:00:00
Logo Firmy
PPOŚI.271.9.2022.JK Budowa parkingu w miejscowości Gorczenica (ID 662312)
Gmina Brodnica

Current proceedings: 27-09-2022 10:00:00
Logo Firmy
DI-Z.26.25.2022 Dostawa środków i akcesoriów do utrzymania czystości dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze (ID 662627)
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Current proceedings: 27-09-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZP-03/22-USL/03,ZP-05/22-USL/05 "Usługa wykonania gadżetów promocyjnych" (ID 663071)
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Proceeding closed: 26-09-2022 23:59:00
Logo Firmy
ZTM.EL.2100.8.2022 Dostawa 800 fastykuł z nadrukiem i 1400 teczek aktowych z nadrukiem. (ID 664298)
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Proceeding closed: 26-09-2022 23:59:00
Logo Firmy
Zakup i dostawa mat elektroizolacyjnych (ID 666277)
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Proceeding closed: 26-09-2022 16:00:00
Logo Firmy
Kalendarze trójdzielne EN 180 szt (ID 668227)
Grupa Yawal - Final

Proceeding closed: 26-09-2022 15:42:00
Logo Firmy
Kalendarze trójdzielne PL 750 szt. (ID 668220)
Grupa Yawal - Final

Proceeding closed: 26-09-2022 15:31:00
Logo Firmy
Zapytanie Zapytanie cenowe przedmiotów wyposażenia specjalnego strażaka PSP : emblematy , identyfikatory, dystynkcje (ID 666390)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Proceeding closed: 26-09-2022 15:09:00
Logo Firmy
WnSSzWsk/22/000254.MD Szkolenie "Operator wózka jezdniowego podnośnikowego kat. WJO II" (ID 665583)
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

Proceeding closed: 26-09-2022 15:00:00
Logo Firmy
Dostawa obuwia służbowego dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie (ID 667629)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Proceeding closed: 26-09-2022 15:00:00
Logo Firmy
082_ORLEN, Jedlicze - dostawa i montaż konstrukcji stalowych (ID 666351)
SB Complex Sp. z o.o. Sp. k.

Proceeding closed: 26-09-2022 14:36:00
Logo Firmy
3/DK/2022 Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Koszalinie za rok 2022 i za rok 2023 (ID 662350)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie

Proceeding closed: 26-09-2022 14:30:00
Logo Firmy
Zakup uchwytu do blach w poziomie udźwig 3,2 t zakres blach 0-45 mm (ID 666313)
FABRYKA WENTYLATORÓW "OWENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Proceeding closed: 26-09-2022 14:11:00
Logo Firmy
142/2022 Zakup oraz dostawa wyposażenia łazienek (ID 666743)
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Proceeding closed: 26-09-2022 14:05:14
Logo Firmy
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu techniki biurowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku (ID 667163)
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

Proceeding closed: 26-09-2022 14:00:00
Logo Firmy
WnSSzWsk/22/000262.MD Szkolenie "Certyfikat Kompetencji Zawodowych" (ID 665537)
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

Proceeding closed: 26-09-2022 14:00:00
Logo Firmy
WnSSzWsk/22/000259.KSK Kurs masażu i zabiegi kosmetyczne (ID 665350)
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

Proceeding closed: 26-09-2022 14:00:00
Logo Firmy
WnSSzWsk/22/000257.KSK Szkolenie z zakresu medycyny estetycznej (ID 665488)
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

Proceeding closed: 26-09-2022 14:00:00
Logo Firmy
Zakup regału dla Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu (ID 666315)
Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Proceeding closed: 26-09-2022 14:00:00
Logo Firmy
T.2380.5.2022MK fabrycznie nowe lusterko do Fiata Stilo rok 2006 (ID 666527)
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Proceeding closed: 26-09-2022 14:00:00
Logo Firmy
WZP.271.194.2022 Zakup lodówki na wyposażenie siedziby ZDiZ w Gdyni ul. 10 Lutego 24. (ID 667035)
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Canceled proceedings: 26-09-2022 13:56:42