Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WTI.271.2.16.2022.ZP „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom” - projektuj i buduj (POWTÓRZONY)

Zamówienia Publiczne
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
Deadlines:
Published : 17-08-2022 11:09:00
Placing offers : 30-03-2023 09:00:00
Offers opening : 30-03-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.74 2022-08-17 11:09:00 Proceeding
SWZ - tryb podstawowy.docx docx 139.37 2022-08-17 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty .docx docx 49.06 2022-08-17 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Wyceniony Wykaz Elementów Rozliczeniowych.docx docx 51.25 2022-08-17 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 34.65 2022-08-17 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie pomiatu trzeciego.docx docx 34.57 2022-08-17 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Program funkcjonalno- użytkowy (dla każdego zadania).zip zip 493.36 2022-08-17 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 92.19 2022-08-17 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Dokumentacja techniczna.7z 7z 419146.47 2022-08-17 11:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.09.2022r..pdf pdf 44 2022-09-12 15:48:14 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 12.09.2022r..odt odt 22.47 2022-09-12 15:48:14 Public message
Ogłoszenie o zmianie odłoszenia z dn. 26.09.2022r.pdf pdf 44.02 2022-09-26 15:57:32 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 26.09.2022r..odt odt 25.23 2022-09-26 15:57:32 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 17.10.2022r..pdf pdf 44.07 2022-10-17 10:06:42 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 17.10.2022r..odt odt 24.6 2022-10-17 10:06:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.11.2022r..pdf pdf 44.04 2022-11-04 09:47:25 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 04.11.2022r..odt odt 22.42 2022-11-04 09:47:25 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 25.11.2022r..odt odt 24.71 2022-11-25 12:27:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 25.11.2022r..pdf pdf 41.83 2022-11-25 12:27:33 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 04.01.2023r.odt odt 24.45 2023-01-04 14:00:20 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 04.01.2023r..pdf pdf 44.01 2023-01-04 14:00:20 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 09.02.2023r..odt odt 24.53 2023-02-09 12:03:26 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.02.2023r..pdf pdf 41.77 2023-02-09 12:03:26 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 09.03.2023r..odt odt 25.89 2023-03-09 12:28:48 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 09.03.2023r.pdf pdf 41.79 2023-03-09 12:28:48 Public message

Announcements

2023-03-09 12:28 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 09.03.2023r.

Zmiana treści SWZ z [...].odt

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-09 12:03 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.02.2023r.

Zmiana treści SWZ z [...].odt

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-04 14:00 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.04.01.2023r.

Zmiana treści SWZ z [...].odt

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-25 12:27 Zamówienia Publiczne Zmiana SWZ z dnia 25.11.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].odt

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-04 09:47 Zamówienia Publiczne Zmiana SWZ z dnia 04.11.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].odt

2022-10-17 10:06 Zamówienia Publiczne Zmiana SWZ z dnia 17.10.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].odt

2022-09-26 15:57 Zamówienia Publiczne Zmiana SWZ z dnia 26.09.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].odt

2022-09-12 15:48 Zamówienia Publiczne Zmiana SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1380