Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WTI.271.2.22.2022.ZP „Budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Brzozówka”

Zamówienia Publiczne
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
Deadlines:
Published : 27-10-2022 14:22:00
Placing offers : 29-03-2023 09:00:00
Offers opening : 29-03-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - tryb podstawowy.docx docx 116.88 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty .docx docx 36.74 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy .docx docx 24.23 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie podmiatu trzeciego.docx docx 26.33 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia.doc doc 56 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 234.5 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ- Przedmiary robót.rar rar 379.06 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ- STWiOR.rar rar 478.99 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.76 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - Domukentacja projektowa.rar rar 53846.22 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Zmiana SWZ z dn 21.12.2022 r..odt odt 10.11 2022-12-21 13:49:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 21.12.2022r..pdf pdf 40.29 2022-12-21 13:49:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 20.01.2023r..pdf pdf 47.62 2023-01-20 09:32:07 Public message
Zapytanie nr 1,2,3,4 i 5 do SWZ wraz z odpowiedzią i zmianą SWZ.odt odt 19.92 2023-01-20 09:32:07 Public message
Zmiana SWZ z dn 22.02.2023r..odt odt 9.97 2023-02-22 14:32:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.22.02.2023r.pdf pdf 38.82 2023-02-22 14:32:52 Public message

Announcements

2023-02-22 14:32 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.22.02.2023r.

Zmiana SWZ z dn 22.0 [...].odt

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-20 09:32 Zamówienia Publiczne Zapytanie nr 1,2,3,4 i 5 do SWZ wraz z odpowiedzią i zmianą SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zapytanie nr 1,2,3,4 [...].odt

2022-12-21 13:49 Zamówienia Publiczne Zmiana SWZ z dnia 21.12.2022r.

Zmiana SWZ z dn 21.1 [...].odt

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1637