Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Opracowanie projektu konstrukcyjnego hali magazynowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy systemowej hali magazynowej na terenie Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z zagospodarowaniem terenu

Deadlines:
Published : 30-03-2024 19:23:00
Placing offers : 16-04-2024 12:00:00
Offers opening : 16-04-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dc50e2-5c63-923c-8be3-b40001c27ffb.pdf pdf 164.12 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał5.5.pdf pdf 60.79 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał1.pdf pdf 1889.36 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał2.1.-2.2..pdf pdf 4956.18 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał3.pdf pdf 7861.62 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał4.pdf pdf 484.5 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał5.1.pdf pdf 64.26 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał5.2.pdf pdf 65.93 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał5.3.pdf pdf 62.98 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał5.4.pdf pdf 69.46 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawca z art. 125 pzp.docx docx 22.36 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał6.1.pdf pdf 201.4 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał6.2.pdf pdf 202.63 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał6.3.pdf pdf 183.79 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał6.4.pdf pdf 183.43 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał7.1.pdf pdf 162.65 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Zał7.2.pdf pdf 149.42 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY.docx docx 26.02 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Wykaz robot.doc doc 45 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Oświadczenie Podwykonawca z art. 125 pzp.docx docx 21.52 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Oświadczenie podmiot udostępniający z art. 125 pzp.docx docx 21.56 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Udostępnianie zasobów.docx docx 19.98 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy (wzór karty gwarancyjnej).docx docx 25.05 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 229.8 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do Umowy (oświadczenie podwykonawcy).docx docx 31.21 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Projekt umowy.docx docx 56.21 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ klauzula RODO.docx docx 22.95 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wykaz usług - projekt.doc doc 42 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 15 Rys. 3 Rzut przyziemia.pdf pdf 48.06 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Wykaz osob.doc doc 40 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 11 – Geotechniczne warunki posadowienia (z zał. 1-7).pdf pdf 417.39 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 12 mapa.pdf pdf 2843.88 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 13 Rys. 1 Plan_koncepcja zagospodarowania terenu hala.pdf pdf 766.05 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 14Rys. 2 Rzut przyziemia.pdf pdf 57.55 2024-03-30 19:23:00 Proceeding
SWZ (projekt budowlany i montaż hali).docx docx 59.41 2024-03-30 19:24:11 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie.rtf rtf 101.87 2024-04-10 13:50:31 Public message
ODPOWIEDZI DO PYTAŃ 15.04.2024.docx docx 13.16 2024-04-15 08:17:42 Public message
OTWARCIE OFERT II 01.24 II WARR.docx docx 17.42 2024-04-16 14:26:40 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.docx docx 18.73 2024-04-16 14:38:39 Public message

Announcements

2024-04-16 14:38 Hanna Kiec-Gawroniak INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].docx

2024-04-16 14:26 Hanna Kiec-Gawroniak INFORMACJA O OFERTACH JAKIE WPŁYNĘŁY

OTWARCIE OFERT II 01 [...].docx

2024-04-16 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający planuje przeznaczyć to 850 000 pln brutto
2024-04-15 08:17 Hanna Kiec-Gawroniak Poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły.

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ [...].docx

2024-04-10 13:50 Hanna Kiec-Gawroniak W dokumentacji brakowało Załącznika nr 4 - Oświadczenia, które jest niezbędne do złożenia oferty w związku z powyższym informujemy, że dokumentacja została poszerzona o ten załącznik.

Załącznik nr 4 - Ośw [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 834