Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00091996 ROA.271.1.2024 pn. Budowa placu zabaw w Dopiewcu przy ul. Goplany w ramach zadania budżetowego „Dopiewiec – budowa placu zabaw przy ul. Goplany”.

Magdalena Pawlicka
Gmina Dopiewo
Deadlines:
Published : 05-02-2024 17:06:00
Placing offers : 22-02-2024 11:00:00
Offers opening : 22-02-2024 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 61.7 2024-02-05 17:06:00 Proceeding
SWZ.docx docx 74.99 2024-02-05 17:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 388.25 2024-02-05 17:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 31.5 2024-02-05 17:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 265.43 2024-02-05 17:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne2.02.2024r..docx docx 68.84 2024-02-05 17:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne2.02.2024r..pdf pdf 416.47 2024-02-05 17:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx docx 21.83 2024-02-05 17:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf pdf 246.29 2024-02-05 17:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx docx 27.7 2024-02-05 17:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.pdf pdf 233.17 2024-02-05 17:06:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.7z 7z 47760.51 2024-02-05 17:06:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie z dnia 13.02.2024..docx docx 13.02 2024-02-13 14:26:53 Public message
Odpowiedź na pytanie z dnia 13.02.2024r..pdf pdf 149.74 2024-02-13 14:26:53 Public message
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.docx docx 20.38 2024-02-22 14:46:02 Public message
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.pdf pdf 126.35 2024-02-22 14:46:02 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_str..docx docx 14.82 2024-03-01 15:32:23 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_str.pdf pdf 76.54 2024-03-01 15:32:23 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej II.pdf pdf 77.4 2024-03-06 09:44:43 Public message

Announcements

2024-03-06 09:44 Magdalena Pawlicka Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 263 Pzp

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2024-03-01 15:32 Magdalena Pawlicka Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-22 14:46 Magdalena Pawlicka Informacja z sesji otwarcia ofert

INFORMACJA Z SESJI O [...].docx

INFORMACJA Z SESJI O [...].pdf

2024-02-22 11:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 470.000,00 zł brutto
2024-02-13 14:26 Magdalena Pawlicka Odpowiedź na pytanie z dnia 13.02.2024r.

Odpowiedź na pytanie [...].docx

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1197