Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZ/00003/2024 Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Deadlines:
Published : 29-01-2024 14:57:00
Placing offers : 14-03-2024 11:00:00
Offers opening : 14-03-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2024-OJS020-00057135-pl.pdf pdf 102.83 2024-01-29 14:57:00 Proceeding
SWZ 2024.pdf pdf 473.58 2024-01-29 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówiania.xlsx xlsx 58.68 2024-01-29 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 36.57 2024-01-29 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ_Formularz cenowy_III-IX_2024.xlsx xlsx 145.41 2024-01-29 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 95.49 2024-01-29 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamowienia-instrukcja 2022.pdf pdf 947.95 2024-01-29 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5,6,7,8 do SWZ.docx docx 28.3 2024-01-29 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia.docx docx 19.68 2024-01-29 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 31.66 2024-01-29 14:57:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana SWZ 03 2024.pdf pdf 446.84 2024-02-21 14:19:08 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówiania ze zmianami.xlsx xlsx 58.75 2024-02-21 14:19:08 Public message
Załącznik nr 2a do SWZ_Formularz cenowy_III-IX_2024 ze zmianami.xlsx xlsx 160.03 2024-02-21 14:19:08 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy ze zmianami.docx docx 93.61 2024-02-21 14:19:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2024-OJS037-00109048-pl.pdf pdf 104.14 2024-02-21 14:19:08 Public message
GIT Oświadczenie odbiorcy paliw_art. 62bb.pdf pdf 269.57 2024-02-21 14:19:08 Public message
ICHP Oświadczenie odbiorcy paliw_art. 62bb.pdf pdf 249.05 2024-02-21 14:19:08 Public message
ICIMB 1 Oświadczenie odbiorcu ul. Cementowa.pdf pdf 222.43 2024-02-21 14:19:08 Public message
ICIMB 2 Oświadczenie odbiorcy paliw_art. 62bb.pdf pdf 851.5 2024-02-21 14:19:08 Public message
ICSO Oświadczenie odbiorcy paliw_art. 62bb.pdf pdf 413.36 2024-02-21 14:19:08 Public message
IEL_Oświadczenie odbiorcy paliw_art. 62bb.pdf pdf 290 2024-02-21 14:19:08 Public message
IMIF Oświadczenie odbiorcy paliw_art. 62bb.pdf pdf 147.09 2024-02-21 14:19:08 Public message
IMN Ochrona taryfowa_Oświadczenie Ł-KIT 2023 podpisane.pdf pdf 311.83 2024-02-21 14:19:08 Public message
IMPIB Oświadczenie odbiorcy paliw_art. 62bb.pdf pdf 412.9 2024-02-21 14:19:08 Public message
IPO Oświadczenie odbiorcy paliw_art. 62bb.pdf pdf 260.33 2024-02-21 14:19:08 Public message
KIT Ochrona taryfowa_Oświadczenie Ł-KIT 2023 podpisane.pdf pdf 550.19 2024-02-21 14:19:08 Public message
ŁIT Ochrona taryfowa_Oświadczenie Ł-KIT 2023 podpisane.pdf pdf 359.5 2024-02-21 14:19:08 Public message
PIAP Oświadczenie odbiorcy paliw_art. 62bb.pdf pdf 244.46 2024-02-21 14:19:08 Public message
PIT Ochrona taryfowa_Oświadczenie_Wzór nr 2_art. 62bb.pdf pdf 328.05 2024-02-21 14:19:08 Public message
PORT Oswiadczenie_ochrona_taryfowa.pdf pdf 638.02 2024-02-21 14:19:08 Public message
WIT Oświadczenie odbiorcy paliw_art. 62bb.pdf pdf 297.66 2024-02-21 14:19:08 Public message
Wyjaśnienia i zmiana SWZ 2.pdf pdf 330.02 2024-02-26 15:18:29 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówiania ze zmianami_26.02.xlsx xlsx 58.77 2024-02-26 15:18:29 Public message
Załącznik nr 2a do SWZ_Formularz cenowy_III-IX_2024 ze zmianami_26.02.xlsx xlsx 160.05 2024-02-26 15:18:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2024-OJS044-00128078-pl.pdf pdf 105.25 2024-03-01 15:30:23 Public message
Wyjaśnienia i zmiana SWZ 3.pdf pdf 335.63 2024-03-01 15:30:23 Public message
ZACZNI~2.XLS XLS 57.92 2024-03-01 15:30:23 Public message
Załącznik nr 2a do SWZ_Formularz cenowy ze zmianami_01.03.xlsx xlsx 156.52 2024-03-01 15:30:23 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy ze zmianami 01.03.2024.docx docx 94.41 2024-03-01 15:30:23 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ ze zmianami _01.03..xlsx xlsx 57.92 2024-03-01 15:39:00 Public message
Załącznik nr 2a do SWZ_Formularz cenowy ze zmianami_04.03.xlsx xlsx 156.43 2024-03-04 15:08:05 Public message
Zmiana ogloszenia 2024-OJS045-00130351-pl-ts.pdf pdf 126.75 2024-03-04 15:08:05 Public message
Zmiana SWZ 4.pdf pdf 342.33 2024-03-04 15:08:05 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ_OPZ ze zmianami_04.03.xlsx xlsx 57.91 2024-03-04 15:08:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 75.65 2024-03-14 11:54:50 Public message
Wybór oferty_PRZ_00003_2024_1.pdf pdf 336.06 2024-03-20 15:45:28 Public message
2024-OJS070-00208958-pl-ts.pdf pdf 122.67 2024-04-09 09:38:27 Public message

Announcements

2024-04-09 09:38 Beata Górniewicz Szanowni Państwo,
w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Z poważaniem
Beata Górniewicz

2024-OJS070-00208958 [...].pdf

2024-03-20 15:45 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty.

Wybór oferty_PRZ_000 [...].pdf

2024-03-14 11:54 Beata Górniewicz Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Z poważaniem
Beata Górniewicz

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-14 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie wynosi: 6 641 042,25 zł gross (zamówienie podstawowe), 1 165 810,87 zł gross (prawo opcji).
2024-03-04 15:08 Karol Krzywicki Szanowni Państwo, w załączeniu informacja o zmianie specyfikacji warunków zamówienia oraz terminu składania i otwarcia ofert.

Załącznik nr 2a do S [...].xlsx

Zmiana ogloszenia 20 [...].pdf

Zmiana SWZ 4.pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].xlsx

2024-03-01 15:39 Beata Górniewicz Szanowni Państwo,
w związku z problemem technicznym z załącznikiem nr 1 do SWZ (błąd przy otwieraniu pliku), Zamawiający załącza poprawnie otwierający się plik.
Z poważaniem
Beata Górniewicz

Załącznik nr 1 do SW [...].xlsx

2024-03-01 15:30 Beata Górniewicz Szanowni Państwo,
w załączniku wyjaśnienia Zamawiającego, zmienione załączniki nr 1, 2a, 3 do SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 12.03.2024 r. do godz. 11:00.
Z poważaniem
Beata Górniewicz

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

ZACZNI~2.XLS

Załącznik nr 2a do S [...].xlsx

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

2024-02-26 15:18 Beata Górniewicz Szanowni Państwo,
w załączniku wyjaśnienia Zamawiającego, zmienione załączniki nr 1, 2a do SWZ.
Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian, czyli do dnia 07.03.2024 r. do godz. 11:00
Z poważaniem
Beata Górniewicz

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].xlsx

Załącznik nr 2a do S [...].xlsx

2024-02-21 14:19 Beata Górniewicz Szanowni Państwo,
w załączniku wyjaśnienia Zamawiającego, zmienione załączniki nr 1, 2a, 3 do SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz oświadczenia taryfowe. Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 07.03.2024 r. do godz. 11:00
Z poważaniem
Beata Górniewicz

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].xlsx

Załącznik nr 2a do S [...].xlsx

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

GIT Oświadczenie odb [...].pdf

ICHP Oświadczenie od [...].pdf

ICIMB 1 Oświadczenie [...].pdf

ICIMB 2 Oświadczenie [...].pdf

ICSO Oświadczenie od [...].pdf

IEL_Oświadczenie odb [...].pdf

IMIF Oświadczenie od [...].pdf

IMN Ochrona taryfowa [...].pdf

IMPIB Oświadczenie o [...].pdf

IPO Oświadczenie odb [...].pdf

KIT Ochrona taryfowa [...].pdf

ŁIT Ochrona taryfowa [...].pdf

PIAP Oświadczenie od [...].pdf

PIT Ochrona taryfowa [...].pdf

PORT Oswiadczenie_oc [...].pdf

WIT Oświadczenie odb [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1618