Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZK/CM/351-1/2024 TP/U Opracowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Deadlines:
Published : 11-01-2024 19:25:00
Placing offers : 23-01-2024 10:00:00
Offers opening : 23-01-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 11.01.2024.pdf pdf 111.56 2024-01-11 19:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 464.21 2024-01-11 19:25:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx.pdf pdf 218.33 2024-01-11 19:25:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 261.4 2024-01-11 19:25:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 43.63 2024-01-11 19:25:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. art. 125 ust. 1 pzp.DOCX DOCX 29.58 2024-01-11 19:25:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 30.16 2024-01-11 19:25:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 37.89 2024-01-11 19:25:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 24.88 2024-01-11 19:25:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 35 2024-01-11 19:25:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ (15.01.2024).pdf pdf 682.8 2024-01-15 10:09:29 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ (15.01.2024).pdf pdf 681.11 2024-01-15 14:35:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.01.2024).pdf pdf 37.05 2024-01-17 08:43:32 Public message
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ (17.01.2024).pdf pdf 707.97 2024-01-17 08:43:32 Public message
załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Aktualizacja 17.01.2024).pdf pdf 536.96 2024-01-17 08:43:32 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 674.07 2024-01-23 10:19:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 681.4 2024-01-23 12:40:23 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 494.27 2024-02-08 13:07:38 Public message

Announcements

2024-02-08 13:07 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-23 12:40 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-23 10:19 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - Informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2024-01-17 08:43 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - wyjaśnienia oraz zmianę treści SWZ (17.01.2024) oraz zaktualizowane załączniki (w tym ogłoszenie o zmianie ogłoszenia).

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia oraz zmi [...].pdf

załącznik nr 1 do SW [...].pdf

2024-01-15 14:35 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła kolejne pismo - wyjaśnienia treści SWZ (15.01.2024).

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2024-01-15 10:09 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - wyjaśnienia treści SWZ (15.01.2024).

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 876