Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.113.2023.JM Usługa sprzątania pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka w okresie od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.

Joanna Michniewicz
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 04-01-2024 14:31:00
Placing offers : 15-01-2024 10:00:00
Offers opening : 15-01-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał nr 2 do OPZ.pdf pdf 40.57 2024-01-04 14:31:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 90.23 2024-01-04 14:31:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 36.28 2024-01-04 14:31:00 Proceeding
Zał. nr 1 do OPZ.pdf pdf 55.79 2024-01-04 14:31:00 Proceeding
Zał. nr - 3-5-do OPZ.pdf pdf 112.55 2024-01-04 14:31:00 Proceeding
Zał nr 6 i 7 do OPZ.pdf pdf 57.16 2024-01-04 14:31:00 Proceeding
WIZJA LOKALNA.pdf pdf 24.52 2024-01-04 14:31:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy..pdf pdf 133.43 2024-01-04 14:31:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 284.89 2024-01-04 14:31:03 Proceeding
zmiana treści SWZ 1.pdf pdf 141.79 2024-01-05 11:35:16 Public message
załączniki edytowalne.odt odt 119.45 2024-01-08 14:05:33 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.26 2024-01-10 10:29:38 Public message
zmiana treści swz 2.pdf pdf 118.89 2024-01-10 10:30:09 Public message
pytania i odpowiedzi 1.pdf pdf 118.27 2024-01-10 12:29:55 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 121.39 2024-01-15 11:38:47 Public message
pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 117.48 2024-01-12 12:05:36 Public message
informacja o wyborze najkorzystnijszej oferty 2.pdf pdf 124.27 2024-02-07 09:40:06 Public message

Announcements

2024-02-07 09:40 Joanna Michniewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-15 11:38 Joanna Michniewicz Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-15 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 725 335,56 zł
2024-01-12 12:05 Joanna Michniewicz odpowiedź na zapytania nr 2

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2024-01-12 12:03 Joanna Michniewicz The message was withdrawn by the Buyer.
2024-01-10 12:29 Joanna Michniewicz odpowiedź na zapytania nr 1

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2024-01-10 10:33 Joanna Michniewicz Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ przypomina:

Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert.
2024-01-10 10:30 Joanna Michniewicz zmiana treści swz 2

zmiana treści swz 2 [...].pdf

2024-01-10 10:29 Joanna Michniewicz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-01-09 14:34 Joanna Michniewicz Zapytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o podanie metrażu okien do mycia na poszczególnych budynkach, podanie powierzchni wertikali do prania na poszczególnych budynkach.
2024-01-08 14:06 Joanna Michniewicz kwota przeznaczona na realizację zamówienia - 725 335,56 zł
2024-01-08 14:05 Joanna Michniewicz załączniki edytowalne

załączniki edytowaln [...].odt

2024-01-05 11:35 Joanna Michniewicz Zmiana treści SWZ 1

zmiana treści SWZ 1. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 686