Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPS.2411.01.2023 Świadczenia usługi schronienia w formie schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Kórnik oraz prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.

Beata Wawrzyniak
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Ośrodek Pomocy Społecznej
Deadlines:
Published : 12-12-2023 17:20:00
Placing offers : 21-12-2023 12:00:00
Offers opening : 21-12-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK nr 7B Umowa wzór.pdf pdf 225.87 2023-12-12 17:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.41 2023-12-12 17:20:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1601.41 2023-12-12 17:20:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 186.8 2023-12-12 17:20:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 2 Formularz ofertowy(1).docx docx 29.3 2023-12-12 17:20:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 3 Oświadczenie.docx docx 22.35 2023-12-12 17:20:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 4 Udostępnienie zasobów(1).doc doc 39 2023-12-12 17:20:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 5 Grupa kapitałowa(1).docx docx 17.28 2023-12-12 17:20:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 6 Wykaz usług.doc doc 39.5 2023-12-12 17:20:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 7A Umowa wzór .pdf pdf 226.78 2023-12-12 17:20:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 8 RODO .docx docx 16.1 2023-12-12 17:20:00 Proceeding
informacja o złozonych ofertach.pdf pdf 134.3 2023-12-21 14:00:58 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 105.81 2023-12-28 15:55:53 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 236.32 2024-01-18 09:18:58 Public message

Announcements

2024-01-18 09:18 Beata Wawrzyniak Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-28 15:55 Beata Wawrzyniak INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-12-21 14:00 Beata Wawrzyniak Informacja o złożonych ofertach w sprawie: Świadczenia usługi schronienia w formie schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Kórnik oraz prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych. (ID 863424)

informacja o złozony [...].pdf

2023-12-21 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Część 1-Świadczenie usług schronienia w formie schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych ( kobiet oraz mężczyzn z terenu Miasta i Gminy Kórnik) 280 000 zł brutto
Część 2 – Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla osób (kobiet oraz mężczyzn ) z terenu Miasta i Gminy Kórnik 20 000 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 231