Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00215379/01 Dostępna gmina Grodziczno

Awatar Pracownika
Benedykta Napierska
Gmina Grodziczno Department: Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Deadlines:
Published : 15-05-2023 11:38:00
Placing offers : 26-05-2023 10:00:00
Offers opening : 26-05-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja.zip zip 29809.22 2023-05-15 11:38:00 Proceeding
Informacja o wyborze.doc doc 2604.5 2023-06-20 09:56:03 Public message
Informacja o ofertach odrzucownych.doc doc 2579.5 2023-06-20 09:56:03 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.doc doc 2550 2023-06-20 09:56:03 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 175.81 2023-07-19 11:09:05 Public message
Ogloszenie o wykonaniu umowy3.pdf pdf 53.72 2023-07-28 08:45:03 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy7.pdf pdf 56.6 2023-07-28 08:54:23 Public message
Odpowiedz na zapytanie.doc doc 2556.5 2023-05-16 12:56:58 Public message
Zał. do SWZ czesc II.zip zip 3284.28 2023-05-16 13:01:38 Public message
Zał. do SWZ czesc VI.zip zip 3281.97 2023-05-16 13:01:38 Public message
Zmiana treści SWZ.doc doc 2608 2023-05-16 13:01:38 Public message
Oglioszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.95 2023-05-16 13:16:09 Public message
Odpowiedz na zapytanie.doc doc 2555 2023-05-17 08:39:50 Public message
Zmiana treści SWZ.doc doc 2575.5 2023-05-17 08:39:50 Public message
Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 49.24 2023-05-17 08:39:50 Public message
Odpowiedz na zapytanie.doc doc 2560 2023-05-18 13:10:04 Public message
Zał. do SWZ czesc V.zip zip 1884.76 2023-05-18 13:10:04 Public message
1_Informacja z otwarcia ofert.odt odt 2517.27 2023-05-26 12:52:17 Public message
ogloszenie o zmianie umowy.pdf pdf 61.88 2023-08-30 11:09:47 Public message
Ogloszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 61.45 2023-09-11 09:35:28 Public message
Ogloszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 61.45 2023-09-11 09:37:00 Public message
08dbbe79-2c37-cb8d-fb2f-6c0011a59fee.pdf pdf 61.53 2023-09-26 12:47:47 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację.docx docx 2521.39 2023-05-26 10:00:00 Public message

Announcements

2023-09-26 12:47 Benedykta Napierska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

08dbbe79-2c37-cb8d-f [...].pdf

2023-09-11 09:37 Benedykta Napierska Ogłoszenie o wykonaniu umowy część nr 2

Ogloszenie o wykonan [...].pdf

2023-09-11 09:35 Benedykta Napierska Ogłoszenie o zmianie umowy część nr 2

Ogloszenie o wykonan [...].pdf

2023-08-30 11:09 Benedykta Napierska Ogłoszenie o zmianie umowy część nr 1

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2023-07-28 08:54 Benedykta Napierska Ogłoszenie o wykonaniu umowy7

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-07-28 08:45 Benedykta Napierska Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz.3

Ogloszenie o wykonan [...].pdf

2023-07-19 11:09 Benedykta Napierska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-20 09:56 Benedykta Napierska Informacja o wyborze ofert; Informacja o ofertach odrzuconych; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze [...].doc

Informacja o ofertac [...].doc

Zawiadomienie o unie [...].doc

2023-05-26 12:52 Benedykta Napierska informacja z otwarcia ofert

1_Informacja z otwar [...].odt

2023-05-26 10:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2023-05-18 13:10 Benedykta Napierska Wyjaśnienia treści SWZ

Odpowiedz na zapytan [...].doc

Zał. do SWZ czesc V. [...].zip

2023-05-17 08:39 Benedykta Napierska Wyjaśnienie treści SWZ
Zmiana treści SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedz na zapytan [...].doc

Zmiana treści SWZ.do [...].doc

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

2023-05-16 13:16 Benedykta Napierska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Oglioszenie o zmiani [...].pdf

2023-05-16 13:01 Benedykta Napierska Zmiana treści SWZ

Zał. do SWZ czesc II [...].zip

Zał. do SWZ czesc VI [...].zip

Zmiana treści SWZ.do [...].doc

2023-05-16 12:56 Benedykta Napierska Wyjaśnienia treści SWZ

Odpowiedz na zapytan [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 833