Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW-SAZ.4440.21.2023 Dostawa samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami

CUW ZAMÓWIENIA
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 09-05-2023 13:22:00
Placing offers : 24-05-2023 09:00:00
Offers opening : 24-05-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

al. Niepodległości 27 

61-714 Poznań

Nr telefonu. +48 61 10 21 700

Adres poczty elektronicznej:  cuw@m.poznan.pl

działające w imieniu i na rzecz

Miasto Poznań Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

ul. Kobylepole 69

61-304 Poznań

Nr telefonu. +48 61 87 98 212


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie postępowania.pdf pdf 127.04 2023-05-09 13:22:00 Proceeding
SWZ.docx docx 56.33 2023-05-09 13:22:00 Proceeding
ZAŁ 2_SWZ_FORMULARZ OFERTOWY_.doc doc 59.5 2023-05-09 13:22:00 Proceeding
ZAŁ 3_SWZ_OŚWIADCZENIE DO OFERTY.DOC DOC 65.5 2023-05-09 13:22:00 Proceeding
ZAŁ 4_SWZ_OSWIADCZENIE KONSORCJUM.DOC DOC 39.5 2023-05-09 13:22:00 Proceeding
ZAŁ 5_SWZ_OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITALOWEJ DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA.DOC DOC 39.5 2023-05-09 13:22:00 Proceeding
ZAŁ 6_SWZ_OSWIADCZENIE DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA.DOC DOC 41 2023-05-09 13:22:00 Proceeding
Informacja na stronę o wyborze najkorzystniejszej oferty.DOCX DOCX 20.82 2023-06-21 15:25:07 Public message
Informacja na stronę o wyborze najkorzystniejszej oferty.DOCX.XAdES XAdES 5.31 2023-06-21 15:25:07 Public message
Odpowiedź na pytania- ODB.DOCX.XAdES XAdES 5.28 2023-05-12 15:20:02 Public message
Zał. nr 1 do umowy- OPZ ze zmianami.DOCX DOCX 28.46 2023-05-12 15:20:02 Public message
Zał. nr 1 do umowy- OPZ ze zmianami.DOCX.XAdES XAdES 5.29 2023-05-12 15:20:02 Public message
Odpowiedź na pytania- ODB.DOCX DOCX 21.47 2023-05-12 15:20:02 Public message
MODYFIKACJA SWZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.DOCX DOCX 23.09 2023-05-16 15:05:28 Public message
zał. nr 1 do SWZ- Wzór umowy z modyfikacją.docx docx 33.31 2023-05-16 15:05:28 Public message
Zał. nr 1 do umowy- OPZ z modyfikacją.docx docx 28.78 2023-05-16 15:05:28 Public message
Ogłoszenie o zmianie terminu.pdf pdf 31.87 2023-05-16 15:10:48 Public message
Modyfikacja SWZ zmiana terminu składania ofert i OPZ.DOCX DOCX 22.79 2023-05-19 13:31:50 Public message
Zał. nr 1 do umowy- OPZ z modyfikacją.docx docx 28.94 2023-05-19 13:31:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie terminu 2.pdf pdf 35.13 2023-05-19 13:32:34 Public message
Informacja z otwarcia.DOC DOC 46 2023-05-24 13:08:41 Public message
Informacja z otwarcia.DOC.XAdES XAdES 5.26 2023-05-24 13:08:42 Public message

Announcements

2023-06-21 15:25 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja na stronę [...].DOCX

Informacja na stronę [...].XAdES

2023-05-24 13:08 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].DOC

Informacja z otwarci [...].XAdES

2023-05-24 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 160 000 zł
2023-05-19 13:32 CUW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-05-19 13:31 CUW ZAMÓWIENIA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, MODYFIKACJA

Modyfikacja SWZ zmia [...].DOCX

Zał. nr 1 do umowy- [...].docx

2023-05-16 15:10 CUW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-05-16 15:05 CUW ZAMÓWIENIA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, MODYFIKACJA

MODYFIKACJA SWZ ZMIA [...].DOCX

zał. nr 1 do SWZ- Wz [...].docx

Zał. nr 1 do umowy- [...].docx

2023-05-12 15:20 CUW ZAMÓWIENIA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE, MODYFIKACJA OPZ

Odpowiedź na pytania [...].XAdES

Zał. nr 1 do umowy- [...].DOCX

Zał. nr 1 do umowy- [...].XAdES

Odpowiedź na pytania [...].DOCX

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 518