Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW-SAZ.4440.13.2023 adaptację pomieszczeń na potrzeby filii Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Klub’’

CUW ZAMÓWIENIA
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 15-05-2023 16:06:00
Placing offers : 01-06-2023 10:00:00
Offers opening : 01-06-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Aleje Niepodległości 27 

61-714 Poznań

Nr telefonu. +48 61 10 21 700

Adres poczty elektronicznej:  cuw@m.poznan.pl

 

działające w imieniu i na rzecz

Miasto Poznań Centrum Wspierania Rozwoju

Dzieci i Młodzieży ,,Klub’’

ul. Sienkiewicza 11

60-816 Poznań

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
13 OGŁOSZENIE.pdf pdf 77.06 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
13 SWZ.DOCX DOCX 72.74 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
ZAŁ 1_SWZ_WZOR UMOWY.DOC DOC 189.5 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
ZAŁ 2_SWZ_FORMULARZ OFERTOWY.DOC DOC 65.5 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
ZAŁ 3_SWZ_OŚWIADCZENIE.DOC DOC 62 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
ZAŁ 4_SWZ_ZOBOWIAZANIE DO UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW.DOCX DOCX 22.92 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
ZAŁ 5_SWZ_OSWIADCZENIE DOT. PODZIAŁU PRAC REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY WYSTEPUJĄCE WSPÓLNIE.DOC DOC 39.5 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
ZAŁ 6_SWZ_WYKAZ ROBÓT DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA.DOC DOC 48 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
ZAŁ 7_SWZ_WYKAZ OSÓB.DOC DOC 52 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
ZAŁ 8_SWZ_OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITALOWEJ DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA.DOC DOC 40 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
ZAŁ 9_SWZ_OSWIADCZENIE DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA.DOC DOC 41 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
ZAŁ 10_SWZ_WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.DOC DOC 48 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
DOKUMENTACJA ARCHITEKTURA.7Z 7Z 3681.66 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
DOKUMENTACJA INSTALACJE ELEKTRYCZNE.7Z 7Z 4051.5 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
DOKUMENTACJA INSTALACJE SANITARNE.7Z 7Z 3042.72 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
ZAŁ 2A STWIOR OGÓLNOBUDOWLANA.PDF PDF 1026.76 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
ZAŁ 2 B STWIOR ELEKTRYCZNA.PDF PDF 5391.51 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
ZAŁ 2 C STWIOR INSTALACJE SANITARNE.PDF PDF 786.59 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
ZAŁ 3 DO SWZ PRZEDMIAR ROBÓT.PDF PDF 10336.07 2023-05-15 16:06:00 Proceeding
13_MODYFIKACJA SWZ.DOCX DOCX 29.33 2023-05-22 08:20:03 Public message
13_MODYFIKACJA SWZ.DOCX.XAdES XAdES 5.26 2023-05-22 08:20:03 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 35.62 2023-05-29 11:08:36 Public message
odpowiedzi na pytania, modyfikacja terminu.DOCX DOCX 29.51 2023-05-29 11:11:39 Public message
odpowiedzi na pytania, modyfikacja terminu.DOCX.XAdES XAdES 5.29 2023-05-29 11:11:39 Public message
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.DOCX DOCX 19.27 2023-06-02 15:15:30 Public message
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.DOCX.XAdES XAdES 5.29 2023-06-02 15:15:30 Public message

Announcements

2023-06-02 15:15 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].DOCX

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].XAdES

2023-06-01 10:00 Buyer message Środki przeznaczone na realizację zamówienia: 721 938,10zł
2023-05-29 11:11 CUW ZAMÓWIENIA ODP NA PYT. MODYFIKACJA TERMINU

odpowiedzi na pytani [...].DOCX

odpowiedzi na pytani [...].XAdES

2023-05-29 11:08 CUW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, ZMIANA TERMINU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2023-05-22 08:20 CUW ZAMÓWIENIA MODYFIKACJA SWZ

13_MODYFIKACJA SWZ.D [...].DOCX

13_MODYFIKACJA SWZ.D [...].XAdES

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 469