Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00186207/01 „BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PIASKI W UJEŹDZIE”

Zamówienia Publiczne
Gmina Ujazd
Deadlines:
Published : 21-04-2023 08:20:00
Placing offers : 10-05-2023 08:00:00
Offers opening : 10-05-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_PIASKI..pdf pdf 470.18 2023-04-21 08:20:00 Proceeding
SWZ_PPU_PIASKI.pdf pdf 646.51 2023-04-21 08:20:00 Proceeding
OPZ_Zał nr 12..pdf pdf 346.6 2023-04-21 08:20:00 Proceeding
załączniki.7z 7z 157.34 2023-04-21 08:20:00 Proceeding
Wzór_tablicy_informacyjnej_RFRD_(częściowo_uzupełniony-zał nr 13.pdf pdf 943.2 2023-04-21 08:20:00 Proceeding
3. ZJAZDY PIASKI III.7z 7z 408.17 2023-04-21 08:20:00 Proceeding
4. PRZEDMIARY.7z 7z 450.06 2023-04-21 08:20:00 Proceeding
2. DOKUMENTACJA PIASKI III_1_2019.7z 7z 11266.39 2023-04-21 08:20:00 Proceeding
1. DOKUMENTACJA PIASKI_6_2021.7z 7z 16820.69 2023-04-21 08:20:00 Proceeding
OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU_08db4175-2d02-0399-260c-a30011b8de21.pdf pdf 132.12 2023-04-21 08:20:00 Proceeding
wyjaśnienia_SWZ_PIASKI.pdf pdf 450.25 2023-04-28 12:26:59 Public message
przedmiar_Zjazdy_28.04.2023.pdf pdf 66.86 2023-04-28 12:26:59 Public message
2 Zmiana ogłoszenia_08db4d44-4a7f-914a-82d3-550016b0f3b1.pdf pdf 37.6 2023-05-05 11:27:47 Public message
SWZ_PIASKI_zmiana_05.05.2023.pdf pdf 471.41 2023-05-05 11:27:47 Public message
2 wyjaśnienia_SWZ_PIASKI 05.05.2023.pdf pdf 283.41 2023-05-05 11:27:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert-10.05.2023.pdf pdf 229.08 2023-05-10 09:31:50 Public message
1. informacja o wyborze oferty-ust.2.www.pdf pdf 485.59 2023-06-01 11:44:24 Public message

Announcements

2023-06-01 11:44 Zamówienia Publiczne Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. informacja o wybo [...].pdf

2023-05-10 09:31 Zamówienia Publiczne Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-10 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania to 2.450.000,00 zł
2023-05-05 11:27 Zamówienia Publiczne W oparciu o art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5, 6 i 7 zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi do SWZ oraz wprowadza zmiany w SWZ we wskazanym zakresie.
Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę zamieszczone odpowiedzi oraz
zmiany, jako stanowiące integralną część SWZ

2 Zmiana ogłoszenia [...].pdf

SWZ_PIASKI_zmiana_05 [...].pdf

2 wyjaśnienia_SWZ_P [...].pdf

2023-04-28 12:26 Zamówienia Publiczne Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje treści zapytań wraz z wyjaśnieniami, w oparciu o art. 286 zamieszcza właściwy plik z przedmiarem robót na wykonanie zjazdów.

wyjaśnienia_SWZ_PIAS [...].pdf

przedmiar_Zjazdy_28. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1474