Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 10/23/WŻ Dostawa jaj kurzych konsumpcyjnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz do Wydziału Administracyjno–Gospodarczego CSP w Sułkowicach

Deadlines:
Published : 24-04-2023 15:17:00
Placing offers : 08-05-2023 09:00:00
Offers opening : 08-05-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.04 2023-04-24 15:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 847.22 2023-04-24 15:17:00 Proceeding
SWZ.docx docx 157.54 2023-04-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 43.31 2023-04-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.docx docx 44.77 2023-04-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx docx 42.63 2023-04-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 40.45 2023-04-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy ....docx docx 38.1 2023-04-24 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia.docx docx 42.27 2023-04-24 15:17:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 27.45 2023-05-08 10:53:21 Public message
Informacja o wyborze oferty.PDF PDF 364.75 2023-05-19 13:10:46 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 90.7 2023-06-01 12:18:04 Public message

Announcements

2023-06-01 12:18 Adam Kostecki Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-19 13:10 Adam Kostecki Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2023-05-08 10:53 Adam Kostecki Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2023-05-08 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ogółem - 145 000,00 zł, w tym poszczególnych jego części: 1) część I – jaja kurze konsumpcyjne – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 130 000,00 zł, 2) część II – jaja kurze konsumpcyjne – dostawa do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego CSP w Sułkowicach – 15 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 514