Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00140988/01 Zakup i dostawa urządzeń do pracowni branży drzewnej w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim” Nr referencyjny postępowania: OP.272.1.4.2023

Magdalena Kowalczyk
Powiat Ostrzeszowski
Deadlines:
Published : 17-03-2023 13:50:00
Placing offers : 06-04-2023 11:00:00
Offers opening : 06-04-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.58 2023-03-17 13:50:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (10).pdf pdf 512.41 2023-03-17 13:50:00 Proceeding
Uzupełnienie do załącznika nr 1 do SWZ.pdf pdf 104.58 2023-03-17 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ .docx docx 131.73 2023-03-17 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz oferowanych produktów.docx docx 131.94 2023-03-17 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3c do SWZ - Formularz cenowy.docx docx 122.82 2023-03-17 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 120.25 2023-03-17 13:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.doc doc 212.5 2023-03-17 13:50:00 Proceeding
Załączniki 3 i 4 do SWZ (Formularz ofertowy i Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postęp.docx docx 142.53 2023-03-17 13:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 27.03.2023 r.pdf pdf 38 2023-03-27 10:58:04 Public message
Zmiana treści SWZ zmiana terminu składania ofert (1).pdf pdf 173.61 2023-03-27 10:58:04 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 28.03.2023 r.pdf pdf 37.44 2023-03-28 13:48:13 Public message
Wyjaśneinia i zmiana treści SWZ zmiana terminu składania ofert (5).pdf pdf 269.41 2023-03-28 13:48:13 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - AKTUALNY.docx docx 131.76 2023-03-28 13:48:13 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz oferowanych produktów - AKTUALNY.docx docx 132.03 2023-03-28 13:48:13 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - AKTUALNY z dnia 30.03.2023 r..docx docx 132.04 2023-03-30 14:57:05 Public message
Zmiana treści SWZ zmiana terminu składania ofert (2).pdf pdf 233.53 2023-03-30 14:57:05 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 30.03.2023 r..pdf pdf 37.42 2023-03-30 14:57:05 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - AKTUALNY z dnia 04.04.2023 r..docx docx 132.09 2023-04-04 14:36:31 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.pdf pdf 203.32 2023-04-04 14:36:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert 06.04.2023 r..pdf pdf 164.69 2023-04-06 13:51:23 Public message
Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf pdf 192.16 2023-04-14 14:49:03 Public message

Announcements

2023-05-09 11:56 Magdalena Kowalczyk Zgodnie z art. 262 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania (Nr. referencyjny OP.272.1.5.2023), które obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, co niniejsze postępowanie, które zostało unieważnione. Zamawiający zaznacza, że zmianie uległy dokumenty postępowania w tym OPZ.
2023-04-14 14:49 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam plik z Informacją o unieważnieniu postępowania

Informacja o odrzuce [...].pdf

2023-04-06 13:51 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik z Informacją z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-06 11:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 190 423,25 zł brutto.
2023-04-04 14:36 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam: plik zawierający wyjaśnienia i zmianę treści SWZ oraz zaktualizowany załącznik do SWZ: - Załącznik nr 1 do SWZ - AKTUALNY z dnia 04.04.2023 r.

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2023-03-30 14:57 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam:
- plik z ogłoszeniem o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu 30.03.2023 r.,
- plik zawierający: informacje o zmianie treści SWZ i zmianie terminu składania ofert,
oraz zaktualizowany załącznik do SWZ: - Załącznik nr 1 do SWZ - AKTUALNY z dnia 30.03.2023 r.

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Zmiana treści SWZ zm [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-28 13:48 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam:
- plik z ogłoszeniem o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu,
- plik zawierający: Wyjaśnienia treści SWZ (odpowiedzi na pytania nr 1-10), informacje o zmianie treści SWZ i zmianie terminu składania ofert,
oraz aktualne załączniki do SWZ:
- Załącznik nr 1 do SWZ - AKTUALNY,
- Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz oferowanych produktów - AKTUALNY.
Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są załączyć do oferty aktualny Załącznik nr 2 do SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśneinia i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

2023-03-27 10:58 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik z ogłoszeniem o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu, plik zawierający informacje o zmianie treści SWZ, zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ zm [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1145