Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 214/2023. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Danuta Lewandowska
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim
Deadlines:
Published : 13-03-2023 14:10:00
Placing offers : 14-04-2023 12:00:00
Offers opening : 14-04-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 96.11 2023-03-13 14:10:00 Proceeding
01_ZGKiM_Kowalewo_SWZ.pdf pdf 421.22 2023-03-13 14:10:00 Proceeding
02_Zal_1_Wykaz_PPG.xls xls 52.5 2023-03-13 14:10:00 Proceeding
03_Zal_2_2a_Formularz_oferty.doc doc 80 2023-03-13 14:10:00 Proceeding
04_Zal_3_Oswiadczenie.doc doc 72 2023-03-13 14:10:00 Proceeding
05_Zal_4_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 48 2023-03-13 14:10:00 Proceeding
06_Zal_5_Umowa.doc doc 169 2023-03-13 14:10:00 Proceeding
07_Oswiadczenie_akcyza.pdf pdf 3733.71 2023-03-13 14:10:00 Proceeding
08_Oswiadczenie_art_62b.pdf pdf 3875.93 2023-03-13 14:10:00 Proceeding
Odpowiedzi_01.docx docx 20.04 2023-03-17 13:34:16 Public message
09_2023_BZP 00145646_01_sprostowanie.pdf pdf 36.92 2023-03-22 12:31:07 Public message
10_ZAWIADOMIENIE_ZMIANA_SWZ_01.pdf pdf 107.11 2023-03-22 12:32:12 Public message
2023_BZP 00161316_01.pdf pdf 42.95 2023-04-03 11:22:47 Public message
10_ZAWIADOMIENIE_ZMIANA_SWZ_02.doc doc 54.5 2023-04-03 11:25:51 Public message
08_Oświadczenie art. 62ba_ZMIANA.pdf pdf 4108.52 2023-04-03 11:25:51 Public message
06_Zal_5_Umowa_ZMIANA_2.doc doc 180.5 2023-04-03 11:25:51 Public message
03_Zal_2_2a_Formularz_oferty ZMIANA.doc doc 84.5 2023-04-03 11:25:51 Public message
02_Zal_1_Wykaz_PPG ZMIANA.xls xls 53 2023-04-03 11:25:51 Public message
Odpowiedzi_02.docx docx 17.96 2023-04-03 11:28:15 Public message
2023_BZP 00167219_01.pdf pdf 36.92 2023-04-06 12:36:35 Public message
10_ZAWIADOMIENIE_ZMIANA_SWZ_03.doc doc 40.5 2023-04-06 12:38:00 Public message
06_Zal_5_Umowa_ZMIANA_3.doc doc 183 2023-04-06 12:39:30 Public message
Odpowiedzi_03.docx docx 20.85 2023-04-06 12:39:30 Public message
informacja z otwarcia ofert.odt odt 5.48 2023-04-14 14:45:27 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.odt odt 14.83 2023-04-28 18:51:33 Public message

Announcements

2023-04-28 18:51 Danuta Lewandowska Zawiadomienie o wyborze Oferty

zawiadomienie o wybo [...].odt

2023-04-14 14:45 Danuta Lewandowska Informacja z otwarcia ofert (14.04.2023)

informacja z otwarci [...].odt

2023-04-14 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 1 148 835,31 zł (słownie złotych jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć 31/100)
2023-04-06 12:39 Danuta Lewandowska Odpowiedzi na pytania wykonawców (06.04.2023r.) ; zmiana treści Załącznika nr 5 do SWZ

06_Zal_5_Umowa_ZMIAN [...].doc

Odpowiedzi_03.docx

2023-04-06 12:38 Danuta Lewandowska Zawiadomienie o zmianie treści SWZ (06.04.2023)

10_ZAWIADOMIENIE_ZMI [...].doc

2023-04-06 12:36 Danuta Lewandowska Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu (06.04.2023)

2023_BZP 00167219_01 [...].pdf

2023-04-03 11:28 Danuta Lewandowska Odpowiedzi na pytania Wykonawcy (03.04.2023)

Odpowiedzi_02.docx

2023-04-03 11:25 Danuta Lewandowska Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączników do SWZ (03.04.2023)

10_ZAWIADOMIENIE_ZMI [...].doc

08_Oświadczenie art. [...].pdf

06_Zal_5_Umowa_ZMIAN [...].doc

03_Zal_2_2a_Formular [...].doc

02_Zal_1_Wykaz_PPG Z [...].xls

2023-04-03 11:22 Danuta Lewandowska Zawiadomienie o zmianie Ogłoszenia (03.04.2023)

2023_BZP 00161316_01 [...].pdf

2023-03-22 12:32 Danuta Lewandowska ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SWZ

10_ZAWIADOMIENIE_ZMI [...].pdf

2023-03-22 12:31 Danuta Lewandowska Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

09_2023_BZP 00145646 [...].pdf

2023-03-17 13:34 Danuta Lewandowska 17.03.2023 - Odpowiedzi na pytania i wnioski

Odpowiedzi_01.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 854