Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00107755/01 Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Godziesze Wielkie wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy - IK.U.271.2.2023

Joanna Mitygowska
MAXIMUS BROKER Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 23-02-2023 16:51:00
Placing offers : 07-03-2023 10:00:00
Offers opening : 07-03-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.01 2023-02-23 16:51:00 Proceeding
strona z zatwierdzeniem.pdf pdf 357.29 2023-02-23 16:51:00 Proceeding
SWZ dla Godziesz Wielkich - tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami.pdf pdf 1217.11 2023-02-23 16:51:00 Proceeding
SWZ dla Godziesz Wielkich - tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami.docx docx 210.6 2023-02-23 16:51:00 Proceeding
informacja o przesunięciu terminu składania ofert i zmianie treści SWZ.docx docx 21.15 2023-02-28 12:35:55 Public message
informacja o przesunięciu terminu składania ofert i zmianie treści SWZ.pdf pdf 445.13 2023-02-28 12:35:55 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37 2023-02-28 12:35:55 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 902.31 2023-03-07 13:01:15 Public message
informacja z otwarcia.docx docx 358.62 2023-03-07 13:01:15 Public message
wybór_oferty_cz2.pdf pdf 993.32 2023-03-10 10:36:59 Public message
wybor_oferty-cz.2.docx docx 29.52 2023-03-10 10:36:59 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I.pdf pdf 1015.89 2023-03-17 09:03:05 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I.docx docx 29.68 2023-03-17 09:03:05 Public message

Announcements

2023-03-17 09:03 Joanna Mitygowska Dzień dobry, w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty, dotyczy I części zamówienia. Pozdrawiam, Joanna Mitygowska

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].docx

2023-03-10 10:36 Joanna Mitygowska Dzień dobry, w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty, dotyczy II części zamówienia. Pozdrawiam, Joanna Mitygowska

wybór_oferty_cz2.pdf

wybor_oferty-cz.2.do [...].docx

2023-03-07 13:01 Joanna Mitygowska Dzień dobry, w załączeniu zamieszczam informację z otwarcia ofert.
Pozdrawiam Joanna Mitygowska

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].docx

2023-03-07 10:00 Buyer message Na I część zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 78 000,00 zł na okres 24.03.2023 r. – 23.03.2025 r., na II część zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 58 000,00 zł na okres 24.03.2023 r. – 23.03.2025 r.,
2023-02-28 12:35 Joanna Mitygowska Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.

Pozdrawiam
Joanna Mitygowska

informacja o przesun [...].docx

informacja o przesun [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 508