Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGZG.PN.271.3.2023 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej
Związek Gmin Ziemi Gorlickiej
Deadlines:
Published : 23-02-2023 10:19:00
Placing offers : 10-03-2023 11:00:00
Offers opening : 10-03-2023 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 do SWZ Część 1 GMINA BIECZ.7z 7z 21484.59 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Część 2 GMINA BOBOWA.7z 7z 61319.09 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Część 3 GMINA GORLICE.7z 7z 12471.49 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Część 4 GMINA LIPINKI.7z 7z 3364.15 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Część 5 GMINA ŁUŻNA.7z 7z 20927.23 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Część 6 GMINA MOSZCZENICA.7z 7z 20033.51 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Część 7 GMINA ROPA.7z 7z 35091.82 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Część 8 GMINA SĘKOWA.7z 7z 69153.59 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Część 9 GMINA UŚCIE GORLICKIE.7z 7z 16926.81 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ Część 10 MIASTO GORLICE.7z 7z 178173.24 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 2 i 2a OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1.doc doc 68 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 2b OSWIADCZENIE art. 125 ust. 5.doc doc 54 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 3 formularz ofertowy.doc doc 74.5 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 459.9 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
Zał.-nr-4-do-SWZ-projekt-Umowy.doc doc 287 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 206.39 2023-02-23 10:19:00 Proceeding
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 365.84 2023-03-07 11:11:13 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. I.doc doc 60.5 2023-03-10 13:06:40 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. II.doc doc 64 2023-03-10 13:06:40 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. III.doc doc 63.5 2023-03-10 13:06:40 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. IV.doc doc 63.5 2023-03-10 13:06:40 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. IX.doc doc 60.5 2023-03-10 13:06:40 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. V.doc doc 62 2023-03-10 13:06:40 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. VI.doc doc 62 2023-03-10 13:06:40 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. VII.doc doc 63 2023-03-10 13:06:40 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. VIII.doc doc 65.5 2023-03-10 13:06:40 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT cz. X.doc doc 62 2023-03-10 13:06:40 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA cz. I.doc.pdf pdf 129.66 2023-03-13 11:07:45 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA cz. II.doc.pdf pdf 129.68 2023-03-13 11:07:45 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA cz. III.pdf pdf 129.68 2023-03-13 11:07:45 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA cz. IV.pdf pdf 130.03 2023-03-13 11:07:45 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA cz. IX.doc.pdf pdf 130.39 2023-03-13 11:07:45 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA cz. V.pdf pdf 130.02 2023-03-13 11:07:45 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA cz. VI.pdf pdf 130.03 2023-03-13 11:07:45 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA cz. VII.pdf pdf 130.04 2023-03-13 11:07:45 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA cz. VIII.pdf pdf 130.05 2023-03-13 11:07:45 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA cz. X.pdf pdf 130.39 2023-03-13 11:07:45 Public message

Announcements

2023-03-13 11:07 Związek Gmin Ziemi Gorlickiej Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2023-03-10 13:06 Związek Gmin Ziemi Gorlickiej INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2023-03-10 11:00 Buyer message Część I – Gmina Biecz 402 202,72 zł brutto
Część II – Gmina Bobowa 493 255,74 zł brutto
Część III – Gmina Gorlice 307659,02 zł brutto
Część IV – Gmina Lipinki 412 265,52 zł brutto
Część V – Gmina Łużna 350 679,57 zł brutto
Część VI – Gmina Moszczenica 349 228,12 zł brutto
Część VII – Gmina Ropa 487 067,15 zł brutto
Część VIII – Gmina Sękowa 333 253,42 zł brutto
Część IX – Gmina Uście Gorlickie 143 183,42 zł brutto
Część X – Miasto Gorlice 997 870,22 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1015