Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00078536/01 Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim (Nr referencyjny postępowania: OP.272.1.1.2023)

Magdalena Kowalczyk
Powiat Ostrzeszowski
Deadlines:
Published : 02-02-2023 14:32:00
Placing offers : 03-03-2023 09:00:00
Offers opening : 03-03-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 172.05 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Promesa_wstepna_9fe88b1d-fbad-4412-b043-08da39e97244-sig-sig.pdf pdf 636.47 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (1) (1).pdf pdf 625.25 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Formularz Ofertowy .docx docx 52.09 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 23.07 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4a i 5 do SWZ.docx docx 25.81 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 18.76 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 18.95 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa modernizacji DPS Marszałki.zip zip 22863.18 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Dokumentacja projektowa modernizacji DPS Kochłowy, SOSW Ostrzeszów, DPS Kobyla Góra.zip zip 146589.75 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.docx docx 20.09 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ.docx docx 20.41 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ.doc doc 255 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ.doc doc 254.5 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ.doc doc 32.5 2023-02-02 14:32:00 Proceeding
Cały projekt.pdf pdf 27624.37 2023-02-03 11:19:04 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedź na pytanie nr 1.pdf pdf 121.09 2023-02-10 13:28:54 Public message
Ogłoszenie o zamianie Ogłoszenia o zamówieniu 15.02.2023 .pdf pdf 36.65 2023-02-15 13:50:19 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ , odp. na pytanie nr 2-28, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 487.22 2023-02-15 13:50:19 Public message
Operat Wodnoprawny DPS Kochłowy.zip zip 9969.08 2023-02-17 14:14:19 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ, odp. na pytanie nr 29-30.pdf pdf 166.18 2023-02-17 14:14:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.02.2023 r..pdf pdf 37.09 2023-02-21 14:14:39 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ, odp na pytania nr 31-39, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 220.03 2023-02-21 14:14:39 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedź na pytanie nr 40.pdf pdf 173.87 2023-02-23 11:27:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert (10).pdf pdf 159.83 2023-03-03 13:12:30 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 162.9 2023-03-09 10:37:21 Public message

Announcements

2023-03-13 15:19 Magdalena Kowalczyk

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 262 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania (Nr referencyjny: OP.272.1.3.2023), które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia. Link do nowego postępowania poniżej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/739973
2023-03-09 10:37 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik z Informacją o unieważnieniu postępowania w części i i II zamówienia

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-03-03 13:12 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik z informacją z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-03 09:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że łączna kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie obu części zamówienia wynosi 4 800 000,00 zł brutto.
2023-02-28 11:48 Magdalena Kowalczyk Zamawiający informuję, że w Formularzu Ofertowym - załącznik nr 3 do SWZ wkradł się drobny błąd techniczny. Zamawiający wyjaśnia, że wypełniając Formularz Ofertowy dla części II przedmiotu zamówienia w Tabeli dot. wyceny przedmiotu zamówienia, w pozycji 2. Roboty budowlane w SOSW w Ostrzeszowie / Roboty modernizacyjne w SOSW z dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych Zamawiający wymaga wskazania jednej ceny net oraz jednej ceny ryczałtowej brutto. Omyłkowo kolumna z ceną ryczałtową gross dla tej pozycji została podzielona na trzy wiersze
2023-02-23 11:27 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam plik Wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedź na pytanie nr 40

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-21 14:14 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam:
- plik z ogłoszeniem o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
- plik zawierający Odpowiedzi na pytania nr 31-39, informacje o zmianie treści SWZ i zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-17 14:14 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedź na pytania nr 29-30 oraz Operat Wodnoprawny dla DPS Kochłowy

Operat Wodnoprawny D [...].zip

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-15 13:50 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam:
- plik z ogłoszeniem o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
- plik zawierający Odpowiedzi na pytania nr 2-28, informacje o zmianie treści SWZ i zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamiani [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-10 13:28 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedź na pytanie nr 1

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-03 11:19 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt architektoniczno-budowlany uzupełniony o dokumentację fotograficzną, część rysunkową i informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Plan Bioz” dot. obiektu Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach – część I zamówienia.

Cały projekt.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1656