Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00064091/01 Modernizacja dróg Powiatu ostrzeszowskiego na drogach nr 5614P Kraszów – Marcinki, nr 5676P Mechnice - Torzeniec, ul. Hetmańska w m. Rojów (DP.272.2.1.2023)

Małgorzata Domazer
Powiat Ostrzeszowski
Deadlines:
Published : 27-01-2023 13:31:00
Placing offers : 14-02-2023 10:00:00
Offers opening : 14-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kosztorys Ofertowy - 5614P Kraszów – Marcinki.pdf pdf 89.63 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
Kosztorys Ofertowy - 5676P Mechnice - Torzeniec.pdf pdf 86.56 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
Kosztorys Ofertowy - Ul. Hetmańska.pdf pdf 82.89 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.79 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
Przedmiar Robót - 5614P Kraszów – Marcinki.pdf pdf 99.4 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
Przedmiar Robót - 5676P Mechnice - Torzeniec.pdf pdf 90.6 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
Przedmiar Robót - Ul. Hetmańska.pdf pdf 88.25 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
SST.rar rar 23879.51 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
SWZ - platforma zakupowa 27.01.2023.pdf pdf 569.07 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
zal_13_protokol_z_wizji.doc doc 33 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego.docx docx 29.76 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
załącznik_nr_2_-_wzór_ośw_wykl_wykonawca zmiana.docx docx 39.71 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
załącznik_nr_2a_-_wzór_ośw_wykl_podmiot_trzeci zmiana.docx docx 25.35 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
załącznik_nr_3_-_wzór_ośw_war_udziału_wykonawca.docx docx 38.19 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
załącznik_nr_3a_-_wzór_ośw_war_udziału_podmiot_trzeci.docx docx 18.9 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
załącznik_nr_4_-_wzór_ośw_o_akt_inf_z_art_125_ust_1_PZP.docx docx 39.09 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
załącznik_nr_5_-_wykaz_osób.docx docx 19.8 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
załącznik_nr_6_-_Wykaz_robót.docx docx 23.5 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
załącznik_nr_7_-_zobow_podmiotu_trzeciego.docx docx 35.93 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
załącznik_nr_8_-_wzór_ośw_gr_kapitał.docx docx 34.73 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
załącznik_nr_9_ - wzór umowy.docx docx 78.44 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
załącznik_nr_10_-_link_do_postępowania.docx docx 17.75 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
załącznik_nr_11_-_ID_postępowania.docx docx 18.54 2023-01-27 13:31:00 Proceeding
1. odpowiedzi na pytania .pdf pdf 270.73 2023-02-09 14:53:52 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 52.52 2023-02-09 14:53:52 Proceeding
SST - D-05.03.26.pdf pdf 617.91 2023-02-09 14:53:52 Proceeding
SWZ - platforma zakupowa - zmiana 09.02.2023.pdf pdf 615.27 2023-02-09 14:53:52 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (5).pdf pdf 152.03 2023-02-14 12:14:14 Public message
4._informacja_o_wyborze_oferty_publikowana_na_stronie_www (2).pdf pdf 143.08 2023-02-28 08:57:19 Public message

Announcements

2023-02-28 08:57 Małgorzata Domazer Informacja o wyborze oferty.

4._informacja_o_wybo [...].pdf

2023-02-14 12:14 Małgorzata Domazer Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-14 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 000 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 859