Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/23/WŻ Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i/lub Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach

Deadlines:
Published : 20-01-2023 09:38:00
Placing offers : 23-02-2023 09:00:00
Offers opening : 23-02-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 174.29 2023-01-20 09:38:00 Proceeding
JEDZ.xml xml 142.23 2023-01-20 09:38:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 85.11 2023-01-20 09:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1069.45 2023-01-20 09:38:00 Proceeding
SWZ.docx docx 188.17 2023-01-20 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 43.83 2023-01-20 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy.docx docx 58.74 2023-01-20 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 45.22 2023-01-20 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy ....docx docx 37.9 2023-01-20 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.docx docx 37.94 2023-01-20 09:38:00 Proceeding
Załacznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji - podstawy wykluczenia.docx docx 38.2 2023-01-20 09:38:00 Proceeding
Załacznik nr 9-9a do SWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia.docx docx 45.15 2023-01-20 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności technicznyc ....docx docx 37.17 2023-01-20 09:38:00 Proceeding
Pytanie i odpowiedź nr 1.PDF PDF 240.67 2023-02-20 15:24:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 27.58 2023-02-23 11:34:41 Public message
Informacja o wyborze oferty.PDF PDF 480.6 2023-03-03 14:15:28 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 185.5 2023-03-21 09:03:10 Public message

Announcements

2023-03-21 09:03 Adam Kostecki Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-03-03 14:15 Adam Kostecki Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2023-02-23 11:34 Adam Kostecki Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710, 1812, 1933 i 2185) Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i/lub Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach

Informacja z otwarci [...].docx

2023-02-23 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 668 000,00 zł brutto, w tym poszczególnych jego części: 1) część I – ryby mrożone – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 470 000,00 zł; 2) część II – ryby wędzone – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 45 000,00 zł; 3) część III – konserwy rybne – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 80 000,00 zł; 4) część IV – przetwory ze śledzi – dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 18 000,00 zł; 5) część V – ryby mrożone, ryby wędzone, konserwy rybne, przetwory ze śledzi – dostawa do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach – 55 000,00 zł.
2023-02-20 15:24 Adam Kostecki Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytanie i odpowiedź [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 653