Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00485759/01 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ BUDYNKU BIUROWO – LABORATORYJNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W KATOWICACH PRZY UL. GRABOWEJ 1A W ROKU 2023 - TP-18.2022

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 08-12-2022 19:13:00
Placing offers : 23-12-2022 12:00:00
Offers opening : 23-12-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 90.98 2022-12-08 19:13:00 Proceeding
SWZ - usługa sprzątania w budynku przy ul. Grabowej na 2023.pdf pdf 913.01 2022-12-08 19:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ - opis przedmiotu zamówienia 24.11.2022.docx docx 46.91 2022-12-08 19:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 40.05 2022-12-08 19:13:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu.docx docx 25.74 2022-12-08 19:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - spełnianie warunków.docx docx 18.34 2022-12-08 19:13:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 26.47 2022-12-08 19:13:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz usług - doświadczenie.docx docx 20.14 2022-12-08 19:13:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz osób.docx docx 19.1 2022-12-08 19:13:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 22.03 2022-12-08 19:13:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ wzór umowy.docx docx 53.32 2022-12-08 19:13:00 Proceeding
zmiana terminu i wezwanie do przystąpienia - TP-18.2022.pdf pdf 429.84 2022-12-14 18:46:20 Public message
2022_12_13_odwołanie_ŚZN_Katowice(1).pdf pdf 385.73 2022-12-14 18:46:20 Public message
Ogłoszenie BZP - Zmana terminu składania ofert na 19.12.2022 r..pdf pdf 38.1 2022-12-14 18:46:20 Public message
Ogłoszenie BZP - zmiana terminy składania ofert na 21.12.2022.pdf pdf 38.11 2022-12-16 17:18:59 Public message
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert na 21.12.2022 r..pdf pdf 505.33 2022-12-16 17:18:59 Public message
Odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ i terminu składania ofert- 20.12.2022 r..pdf pdf 346.23 2022-12-20 14:09:03 Public message
Ogłoszenie BZP - 20.12.2022 r..pdf pdf 49.26 2022-12-20 14:09:03 Public message
Zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ - 20.12.2022 r..docx docx 44.78 2022-12-20 14:09:03 Public message
Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ OFERTY - 20.12.2022.docx docx 38.24 2022-12-20 14:09:03 Public message
Zmieniony Załącznik nr 4 do SWZ - spełnianie warunków - 20.12.2022 r..docx docx 17.05 2022-12-20 14:09:03 Public message
Zmieniony Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz osób - 20.12.2022 r..docx docx 18.35 2022-12-20 14:09:03 Public message
Zmieniony Załącznik nr 9 do SWZ- wzór umowy - 20.12.2022 r..docx docx 53.06 2022-12-20 14:09:03 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 21.12.2022 r..pdf pdf 419.49 2022-12-21 10:20:15 Public message
Zmiana ogłoszenia - 21.12.2022 r..pdf pdf 45.2 2022-12-21 10:20:15 Public message
Zmieniony SWZ - usługi sprzątania 2023 grabowa - 21.12.2022 r..pdf pdf 919.03 2022-12-21 10:20:15 Public message
Odpowiedź nr 2 - 21.12.2022 r..pdf pdf 503.49 2022-12-21 14:55:55 Public message
Zmieniony SWZ - usługi sprzątania 2023 Grabowa-2-21.12.2022 r..pdf pdf 918.41 2022-12-21 14:55:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert - TP-18.2022.pdf pdf 584.52 2022-12-23 12:48:11 Public message
TP-18.2022Informacja z wyboru oferty.pdf pdf 718.21 2023-01-04 15:17:45 Public message

Announcements

2023-01-04 15:17 Zespoł Zamówień Publicznych W załączeniu Zamawiający przesyła informację o wyborze oferty.

TP-18.2022Informacja [...].pdf

2022-12-23 12:48 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert w postępowaniu TP-18.2022.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-23 12:00 Buyer message Zamawiający przeznaczają na przedmiot zamówienia kwotę 144.360,00 zł brutto.
2022-12-21 14:55 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu Zamawiający przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy.

Odpowiedź nr 2 - 21. [...].pdf

Zmieniony SWZ - usłu [...].pdf

2022-12-21 10:20 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu Zamawiający przesyła odpowiedź na pytanie Wykonawcy wraz ze stosowną dokumentacją.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Zmiana ogłoszenia - [...].pdf

Zmieniony SWZ - usłu [...].pdf

2022-12-20 14:09 Aleksandra Poznańska Zamawiający w załączeniu do komunikatu dołącza odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, zmienione dokumenty postępowania oraz zmienia termin składania ofert na dzień 23.12.2022 r. do godz. 12.00.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie BZP - 20. [...].pdf

Zmieniony Załącznik [...].docx

Zmieniony Załącznik [...].docx

Zmieniony Załącznik [...].docx

Zmieniony Załącznik [...].docx

Zmieniony Załącznik [...].docx

2022-12-16 17:18 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu, Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz informację o zmianie SWZ w zakresie przesunięcia terminu składania ofert w postępowaniu na dzień 21.12.2022 r.

Ogłoszenie BZP - zmi [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-14 18:46 Aleksandra Poznańska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o przesunięciu terminu składania ofert oraz wezwanie do przystąpienia do odwołania.

zmiana terminu i wez [...].pdf

2022_12_13_odwołanie [...].pdf

Ogłoszenie BZP - Zma [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 840