Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00477471/01 Systematyczne dostawy pieczywa , wyrobów piekarniczych i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie sześciu miesięcy roku 2023r.

Przemysław Tomasiuk
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Department: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Deadlines:
Published : 06-12-2022 16:47:00
Placing offers : 14-12-2022 10:00:00
Offers opening : 14-12-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dad758-9836-941c-cb7b-9c000e091083(1)- ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.55 2022-12-06 16:47:00 Proceeding
SWZ na II zadania Dostawy pieczywa , wyrobów piekarniczych i produktów mleczarskich-sig.pdf pdf 549.1 2022-12-06 16:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 oferta na dostawy pieczywa i produktów mleczarskich.odt odt 44.2 2022-12-06 16:47:00 Proceeding
Załacznik nr 2a - formularz na dostawy produktów mleczarskich.odt odt 33.13 2022-12-06 16:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz na dostawy pieczywa.odt odt 28.54 2022-12-06 16:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.odt odt 36.72 2022-12-06 16:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.odt odt 25.86 2022-12-06 16:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa.odt odt 24.65 2022-12-06 16:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.odt odt 25.71 2022-12-06 16:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy.odt odt 48.99 2022-12-06 16:47:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - II zadania.odt odt 34.57 2022-12-14 09:56:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert - II zadania.odt odt 23.41 2022-12-14 13:51:59 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania II części.odt odt 41.28 2022-12-27 11:25:01 Public message
08dad758-9836-941c-cb7b-9c000e091083(1)- ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.55 2023-01-05 14:45:44 Public message
08db8f45-3a14-f58b-8530-e60012b96165 ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części I.pdf pdf 38.7 2023-08-01 11:07:42 Public message

Announcements

2023-08-01 11:07 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła dokument

08db8f45-3a14-f58b-8 [...].pdf

2023-01-05 14:45 Przemysław Tomasiuk Ogłoszenie

08dad758-9836-941c-c [...].pdf

2023-01-05 14:21 Przemysław Tomasiuk The message was withdrawn by the Buyer.
2022-12-27 11:25 Przemysław Tomasiuk Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].odt

2022-12-14 13:51 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia.

Informacja z otwarci [...].odt

2022-12-14 09:56 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła informację o kwocie.

Informacja o kwocie [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 390