Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00471431/01 ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KATOWICACH PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 - TP-16.2022

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 01-12-2022 15:18:00
Placing offers : 21-12-2022 15:00:00
Offers opening : 21-12-2022 15:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - TP-16.2022 -usługi sprzątania przy ul. Dabrowskiego 23 w Katowicach.pdf pdf 926.3 2022-12-01 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.docx docx 41.85 2022-12-01 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 37.69 2022-12-01 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu.docx docx 23.91 2022-12-01 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - spełnianie warunków.docx docx 15.91 2022-12-01 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 24.59 2022-12-01 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz usług - doświadczenie.docx docx 17.66 2022-12-01 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz osób.docx docx 20.55 2022-12-01 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 19.37 2022-12-01 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - PROJEKT UMOWY.docx docx 51.69 2022-12-01 15:18:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 86.39 2022-12-01 15:20:17 Proceeding
Zmiana terminu otwarcia i wezwanie do przystąpienia do odwołania.pdf pdf 433.17 2022-12-07 20:33:07 Public message
2022_12_06_odwołanie_ŚZN_Katowice.pdf pdf 441.76 2022-12-07 20:33:07 Public message
Zmiana ogłoszenia BZP.pdf pdf 37.34 2022-12-09 17:08:35 Public message
popr. bez VAT - Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 37.28 2022-12-09 17:08:35 Public message
Odpowiedzi na pytania -09.12.2022 r..pdf pdf 506.41 2022-12-09 17:08:35 Public message
Zmiana terminu skłądania i otwarcia ofert na 16.12.2022 r..pdf pdf 423.52 2022-12-13 18:48:46 Public message
BZP - Zmiana terminu skłądania i otwarcia ofert.pdf pdf 38.2 2022-12-13 18:48:46 Public message
Odpowiedzi na pytania - 14.12.2022 r..pdf pdf 511.06 2022-12-14 18:42:51 Public message
Ogłoszenie BZP - zmiana SWZ oraz terminu składania ofert 19.12.2022 r..pdf pdf 47.59 2022-12-14 18:42:51 Public message
Zmieniony SWZ - TP-16.2022 -usługi sprzątania przy ul. Dabrowskiego 23 w Katowicach.pdf pdf 923.55 2022-12-14 18:42:51 Public message
Zmieniony - Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.docx docx 43.62 2022-12-14 18:42:51 Public message
Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 37.4 2022-12-14 18:42:51 Public message
Zmieniony Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz usług - doświadczenie.docx docx 17.83 2022-12-14 18:42:51 Public message
Inofrmacja o przedłużeniu terminu składania ofert na 21.12.2022 r..pdf pdf 423.3 2022-12-16 16:20:00 Public message
Zmiana terminu składania ofert na 21.12.2022 r.- ogłoszenie BZP.pdf pdf 37.79 2022-12-16 16:20:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert TP-16.2022.pdf pdf 540.68 2022-12-21 15:34:34 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 736 2022-12-28 14:17:08 Public message

Announcements

2022-12-28 14:17 Beata Bujak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-21 15:34 Aleksandra Poznańska Zamawiający załącza do niniejszego komunikatu informację z otwarcia ofert w postępowaniu TP-16.2022.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-21 15:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 480.000,00 zł brutto. W tym 441.984,00 zł gross na cz I - tereny wewnętrzne oraz 38.016,00 zł na cz. II - tereny zewnętrzne.
2022-12-16 16:20 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu, Zamawiający - Śląski Zarząd Nieruchomości przekazuje informację o przesunięciu terminu otwarcia ofert na dzień 21.12.2022 r. na godz. 15.00.

Inofrmacja o przedłu [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].pdf

2022-12-14 18:42 Aleksandra Poznańska Zamawiający w załączeniu do komunikatu przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawcy, zmieniony SWZ, zmieniony formularz ofertowy, zmieniony Załącznik nr 6 do SWZ oraz zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie BZP - zmi [...].pdf

Zmieniony SWZ - TP-1 [...].pdf

Zmieniony - Załączni [...].docx

Zmieniony Załącznik [...].docx

Zmieniony Załącznik [...].docx

2022-12-13 18:48 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu Zamawiający przesyła informację o przesunięciu składania i otwarcia ofert na dzień 16.12.2022 r. w postępowaniu TP-16.2022.

Zmiana terminu skłąd [...].pdf

BZP - Zmiana terminu [...].pdf

2022-12-09 17:08 Aleksandra Poznańska Zamawiający w załączonym komunikacie przekazuje odpowiedzi na część pytań Wykonawców - tym samym przesuwając termin składania i otwarcia ofert na dzień 14.12.2022 r.

Zmiana ogłoszenia BZ [...].pdf

popr. bez VAT - Załą [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-07 20:33 Aleksandra Poznańska Zamawiający załącza do komunikatu informację o przesunięciu terminu otwarcia ofert oraz o złożonym odwołaniu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Zmiana terminu otwar [...].pdf

2022_12_06_odwołanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 853