Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPS.DGO.26.2.4.2022 Dostawa różnych artykułów spożywczych, w tym owoców, warzyw, produktów z przemiału ziarna, pieczywa, jaj.

Anna Gamdzyk
Miasto Ostrołęka Department: Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce
Deadlines:
Published : 16-11-2022 14:47:00
Placing offers : 28-11-2022 09:00:00
Offers opening : 28-11-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce informuje o postepowaniu w trybie podstawowym art.275 pkt1 ustawy PZP, którego przedmiotem jest: "Dostawa różnych artykułów spożywczych, w tym owoców, warzyw, produktów z przemiału ziarna, pieczywa, jaj" przez okres 12 miesięcy tj. od 01.01.2023r., do 31.12.2023r.

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu-dostawy.pdf pdf 115.81 2022-11-16 14:47:00 Proceeding
SWZ IV.odt odt 43.08 2022-11-16 14:47:00 Proceeding
cz.1 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.1 jaja.odt odt 7.65 2022-11-16 14:47:00 Proceeding
cz.2 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.2 owoce.odt odt 10.96 2022-11-16 14:47:00 Proceeding
cz.3 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz. 3warzywa.odt odt 15.88 2022-11-16 14:47:00 Proceeding
cz.4 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.4 Produkty z przemiału ziarna.odt odt 10.19 2022-11-16 14:47:00 Proceeding
cz.5 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.5 pieczywo.odt odt 9.74 2022-11-16 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx docx 24.44 2022-11-16 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków (3).odt odt 9.61 2022-11-16 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4- wzór-projekt umowy.docx docx 35.99 2022-11-16 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - RODO.docx docx 61.34 2022-11-16 14:47:00 Proceeding
DocScan.pdf pdf 162.76 2022-11-16 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4- wzór-projekt umowy.docx docx 36.62 2022-11-21 10:51:35 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.34 2022-11-21 10:51:35 Public message
Wybór wykonawcy .pdf pdf 511.02 2022-11-30 12:59:46 Public message

Announcements

2022-11-30 13:45 Anna Gamdzyk Dzień dobry,
Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce, przy ul. Rolnej 27 unieważnił postępowanie na "dostawę różnych artykułów spożywczych, w tym owoców, warzyw, produktów z przemiału ziarna, pieczywa, jaj"
w części nr 1-jaja na podstawie art. 255 pkt 4 ustawy Pzp.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie ogłosi postępowanie w tej części zamówienia.

Z poważaniem
Anna Gamdzyk
2022-11-30 12:59 Anna Gamdzyk Dzień dobry
Do wszystkich uczestników postępowania, Wykonawców.

Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce zgodnie z art. 253 ustawy Pzp przesyła informację dotyczącą wyniku postepowania prowadzonego przez Zamawiającego w trybie art.275 pkt 1 ustawy Pzp na
" Dostawę różnych artykułów spożywczych, w tym owoców, warzyw, produktów z przemiału ziarna, pieczywa, jaj"

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postepowaniu.
Z poważaniem
Anna Gamdzyk

Wybór wykonawcy .pdf

2022-11-28 09:00 Buyer message Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce informuje, że szacowana wartość jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to kwota 240 803,20 zł
2022-11-21 10:51 Anna Gamdzyk Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce przesyła ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do ogłoszenia nr 2022/BZP 00442155/01 i wzór/projekt umowy.

Z poważaniem
Anna Gamdzyk

Załącznik nr 4- wzór [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 393