Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00033817/06/P Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie sześciu miesięcy roku 2023r. tj. 01.01.2023r do 30.06.2023r. z podziałem na V zadań

Przemysław Tomasiuk
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Department: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Deadlines:
Published : 14-11-2022 15:08:00
Placing offers : 22-11-2022 10:00:00
Offers opening : 22-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dac60d-f0e3-35c5-9747-5400117e397d- ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.07 2022-11-14 15:08:00 Proceeding
Formularz asortymentowo - cenowy - produkty mleczarskie - załącznik nr 2b.odt odt 33.53 2022-11-14 15:08:00 Proceeding
Formularz asortymentowo cenowy - mięso, wędliny, drób - załącznik nr 2c.odt odt 39.25 2022-11-14 15:08:00 Proceeding
Formularz asortymentowo cenowy - mrożonki - załącznik nr 2d.odt odt 28.4 2022-11-14 15:08:00 Proceeding
Formularz asortymentowo cenowy - pieczywo -załącznik nr 2e.odt odt 28.16 2022-11-14 15:08:00 Proceeding
Formularz asortymentowo cenowy - produkty spożywcze - załącznik nr 2a.odt odt 41.92 2022-11-14 15:08:00 Proceeding
Oferta - załącznik nr 1 do SWZ.odt odt 40.43 2022-11-14 15:08:00 Proceeding
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5.odt odt 24.55 2022-11-14 15:08:00 Proceeding
Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust.1 - załącznik nr 3.odt odt 36.44 2022-11-14 15:08:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 7.odt odt 49.48 2022-11-14 15:08:00 Proceeding
SWZ na dostawy różnych produktów spożywczych na V zadań w roku 2023-sig.pdf pdf 608.11 2022-11-14 15:08:00 Proceeding
Wykaz dostaw - załącznik nr 4.odt odt 26.18 2022-11-14 15:08:00 Proceeding
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - zalącznik nr 6.odt odt 25.87 2022-11-14 15:08:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia-sig.pdf pdf 288.16 2022-11-22 09:57:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert - artykuły spożywcze-sig.pdf pdf 270.08 2022-11-22 13:32:48 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - różne produkty spożywcze-sig.pdf pdf 280.99 2022-11-28 12:27:21 Public message
08daef0e-129c-9f2e-e196-4c000c0a7525 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - V części.pdf pdf 109.67 2023-01-05 13:23:47 Public message
08db8f4c-b4db-f698-da5d-7d001113a26a- ogłoszenie o wykonaniu umowy dla częsci IV.pdf pdf 40.44 2023-08-01 11:06:52 Public message
08db8f45-3a14-f58b-8530-e60012b96165- ogłoszenie o wykonaniu umowy dla częsci II.pdf pdf 38.7 2023-08-01 11:06:52 Public message
08db8f4a-cac9-f0d4-3fa2-2500115a913c - ogloszenie o wykonaniu umowy dla części I.pdf pdf 39.93 2023-08-01 11:06:52 Public message
08db8f4d-869b-ea4d-9fc8-170011dbc405- ogloszenie o wykonanej umowie dla częsci III.pdf pdf 39.19 2023-08-01 11:06:52 Public message

Announcements

2023-08-01 11:06 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła dokument

08db8f4c-b4db-f698-d [...].pdf

08db8f45-3a14-f58b-8 [...].pdf

08db8f4a-cac9-f0d4-3 [...].pdf

08db8f4d-869b-ea4d-9 [...].pdf

2023-01-05 13:23 Przemysław Tomasiuk Ogłoszenie.

08daef0e-129c-9f2e-e [...].pdf

2022-11-28 12:27 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-22 13:32 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-22 09:57 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza informację o kwocie.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 510