Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4WSzKzP.SZP.2612.77.2022 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU OSÓB DIALIZOWANYCH

Deadlines:
Published : 04-11-2022 11:47:00
Placing offers : 01-12-2022 11:00:00
Offers opening : 01-12-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zamawiający: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ZAPRASZA do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  świadczenie usług transportu osób dializowanych, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.77.2022.

W załącznikach do postępowania zamieszczono:

1)      Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE z dnia 04/11/2022 nr 2022/S 213-611371

2)      Specyfikację Warunków Zamówienia 4WSzKzP.SZP.2612.77.2022 wraz z załącznikami

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującymi od 18.10.2018r. Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym postępowaniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Komunikacja z Zamawiającym odbywać się będzie poprzez Platformę Zakupową.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 4WSzKzP.SZP.2612.77.2022.pdf pdf 588.58 2022-11-04 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 29.37 2022-11-04 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ JEDZ.docx docx 46.38 2022-11-04 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 i 2a do SWZ Formularz cenowy + OPZ.docx docx 33.54 2022-11-04 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.docx docx 66.97 2022-11-04 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 20.3 2022-11-04 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 20.61 2022-11-04 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6, 7, 8 do SWZ Wykazy.docx docx 21.87 2022-11-04 11:47:00 Proceeding
2022-OJS213-611371-pl-ts.pdf pdf 193.09 2022-11-04 11:47:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 127.95 2022-12-01 11:53:45 Public message
wyniki publiczne 02.01.2023r..pdf pdf 245.24 2023-01-02 14:26:57 Public message
KWOTA 4WSzKzP.SZP.2612.77.2022.pdf pdf 120.01 2022-12-01 11:00:00 Public message

Announcements

2023-01-02 14:26 Anna Lewicka ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wyniki publiczne 02. [...].pdf

2022-12-01 11:53 Anna Lewicka INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-01 11:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

KWOTA 4WSzKzP.SZP.26 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 578