Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/2/2022 Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mokrawicy gm. Kamień Pomorski

Deadlines:
Published : 21-09-2022 01:02:00
Placing offers : 22-11-2022 12:00:00
Offers opening : 22-11-2022 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał nr 3 Wykaz robót.docx docx 16.01 2022-09-21 01:02:00 Proceeding
Zał nr 4 Wykaz osób.docx docx 20 2022-09-21 01:02:00 Proceeding
Zał nr 5 projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 125.05 2022-09-21 01:02:00 Proceeding
Zał nr 6 Zobow podmiotu udost zasoby.docx docx 26.75 2022-09-21 01:02:00 Proceeding
Zał nr 7 Oswiadczenie przyn gr kapitałowa.doc doc 24.51 2022-09-21 01:02:00 Proceeding
Ogłoszenie_2022_BZP 00356637_01.pdf pdf 145.03 2022-09-21 01:02:00 Proceeding
Specyfikacja_Warunków_Zamówienia.pdf pdf 1658.71 2022-09-21 01:02:00 Proceeding
Zał nr 1 Formularz oferty.docx docx 54.91 2022-09-21 01:02:00 Proceeding
Zał nr 2 Oswiadczenie speł warunk.docx docx 26.89 2022-09-21 01:02:00 Proceeding
Zał nr 8b Projekt_techniczny.zip zip 44061.32 2022-09-21 01:02:00 Proceeding
Zał nr 8c STWIOR.pdf pdf 2263.13 2022-09-21 01:02:00 Proceeding
Zał nr 8d_Kamień Pomorski_dz.28_16.pdf pdf 4529.16 2022-09-21 01:02:00 Proceeding
Zał nr 8a Projekt_arch_bud+PZT.zip zip 6686.4 2022-09-21 01:02:00 Proceeding
Zał nr 8b Projekt_techniczny.zip zip 44061.32 2022-09-21 01:02:00 Proceeding
predmiar_branża_sanitarna.zip zip 181.9 2022-09-29 01:35:10 Public message
predmiar_branża_budowlana.zip zip 175.58 2022-09-29 01:35:10 Public message
predmiar_branża_elektryczna.zip zip 132.27 2022-09-29 01:35:10 Public message
odpowiedzi_pytania_wykonawców_cz_1.pdf pdf 504.66 2022-10-10 23:13:59 Public message
Zmiana_SWZ_przedł_terminu_11_10_2022.pdf pdf 499.89 2022-10-11 10:35:39 Public message
08daab62-107a-0502-b9db-f50011ab0848.pdf pdf 35.42 2022-10-11 10:35:39 Public message
Odpowiedzi_pytania_wykonawców_cz_2_br_sanit.pdf pdf 511.74 2022-10-20 01:57:02 Public message
Zmiana_SWZ_przedł_terminu_21_10_2022.pdf pdf 500.04 2022-10-21 00:44:24 Public message
Zmiana ogloszenia_21_10_2022.pdf pdf 35.37 2022-10-21 00:44:24 Public message
zmiana_ogłoszenia_01_11_2022.pdf pdf 35.42 2022-11-01 23:55:23 Public message
Zmiana_SWZ_przedł_terminu_01_11_2022.pdf pdf 500.51 2022-11-01 23:55:23 Public message
odpowiedzi_pytania_wykonawców_cz_3_br_bud.pdf pdf 542.67 2022-11-06 23:33:03 Public message
PSZOK_PT_AR_221027zaktualizwoany.pdf pdf 1689.83 2022-11-06 23:33:03 Public message
Załącznik do SIWZ_ Konstrukcja nawierzchni drogowej.pdf pdf 411.66 2022-11-06 23:33:03 Public message
Zmiana_SWZ_przedł_terminu_11_11_2022.pdf pdf 500.54 2022-11-11 18:52:26 Public message
zmiana_ogłoszenia_11_11_2022.pdf pdf 35.42 2022-11-11 18:52:26 Public message
PSZOK_PT_Opis_po_zmianie.pdf pdf 543.23 2022-11-11 19:07:42 Public message
PSZOK_PT_AR__po_zmianie.pdf pdf 1704.57 2022-11-11 19:07:42 Public message
odpowiedzi_pytania_wykonawców_cz_4_br_bud.pdf pdf 506.31 2022-11-11 19:07:42 Public message
Informacja z otwarcia PSZOK.pdf pdf 828.68 2022-11-22 15:06:27 Public message
oferta_3_PBMHM PAECH Spzoo.zip zip 1159.28 2022-11-25 16:07:49 Public message
oferta_4_EMER_Pomorze_spzoo.zip zip 2288.73 2022-11-25 16:07:49 Public message
oferta_5_DGKSpzoo.zip zip 1121.17 2022-11-25 16:07:49 Public message
oferta_1_KAPIBARASpzoo_spk.zip zip 819.51 2022-11-25 16:07:49 Public message
oferta_2_PUHRusiecki_Adam_Rusiecki_spzoo.zip zip 439.15 2022-11-25 16:07:49 Public message
uniewaznienie_postepowania_o_zamowienie.pdf pdf 496.04 2022-12-22 13:15:33 Public message

Announcements

2022-12-22 13:15 Adrian Guranowski Informacja o unieważnieniu postepowaniu o zamówienie publiczne

uniewaznienie_postep [...].pdf

2022-11-25 16:07 Adrian Guranowski Działając na podstawie art. 291 ust. 1 w zw. z art.275 pkt.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. W załączeniu do niniejszego komunikatu załącza się 5 ofert wykonawców wraz z załącznikami.

kierownik zamawiającego
Adrian Guranowski

oferta_3_PBMHM PAECH [...].zip

oferta_4_EMER_Pomorz [...].zip

oferta_5_DGKSpzoo.zi [...].zip

oferta_1_KAPIBARASpz [...].zip

oferta_2_PUHRusiecki [...].zip

2022-11-22 15:06 Adrian Guranowski Na podstawie art. 222 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1170 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-22 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2.394.051,13 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt jeden i 13/100 zł) brutto.
2022-11-11 19:07 Adrian Guranowski Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez wykonawców, część 4 wyjaśnień branża budowlana i zagospodarowanie terenu (w załączeniu do niniejszego komunikatu).

PSZOK_PT_Opis_po_zmi [...].pdf

PSZOK_PT_AR__po_zmia [...].pdf

odpowiedzi_pytania_w [...].pdf

2022-11-11 18:52 Adrian Guranowski (Czwarta zmiana terminu otwarcia ofert) Działając na podstawie art. 286 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje o zmianie terminu (przedłużeniu) składania i otwarcia ofert. W związku z tym w załączeniu do niniejszego komunikatu publikuje się także odpowiednio zmianę w ogłoszeniu o postępowaniu oraz zmianę tych terminów w treści SWZ.

Zmiana_SWZ_przedł_te [...].pdf

zmiana_ogłoszenia_11 [...].pdf

2022-11-06 23:33 Adrian Guranowski Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez wykonawców, część 3 wyjaśnień branża budowlana i zagospodarowanie terenu (w załączeniu do niniejszego komunikatu).

odpowiedzi_pytania_w [...].pdf

PSZOK_PT_AR_221027za [...].pdf

Załącznik do SIWZ_ K [...].pdf

2022-11-01 23:55 Adrian Guranowski (Trzecia zmiana terminu otwarcia ofert) Działając na podstawie art. 286 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje o zmianie terminu (przedłużeniu) składania i otwarcia ofert. W związku z tym w załączeniu do niniejszego komunikatu publikuje się także odpowiednio zmianę w ogłoszeniu o postępowaniu oraz zmianę tych terminów w treści SWZ.

zmiana_ogłoszenia_01 [...].pdf

Zmiana_SWZ_przedł_te [...].pdf

2022-10-21 00:44 Adrian Guranowski (Druga zmiana terminu otwarcia ofert) Działając na podstawie art. 286 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje o zmianie terminu (przedłużeniu) składania i otwarcia ofert. W związku z tym w załączeniu do niniejszego komunikatu publikuje się także odpowiednio zmianę w ogłoszeniu o postępowaniu oraz zmianę tych terminów w treści SWZ.

Zmiana_SWZ_przedł_te [...].pdf

Zmiana ogloszenia_21 [...].pdf

2022-10-20 01:57 Adrian Guranowski Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez wykonawców, część 2 wyjaśnień branża sanitarna (w załączeniu do niniejszego komunikatu).

Odpowiedzi_pytania_w [...].pdf

2022-10-11 10:35 Adrian Guranowski Działając na podstawie art. 286 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje o zmianie terminu (przedłużeniu) składania i otwarcia ofert. W związku z tym w załączeniu do niniejszego komunikatu publikuje się także odpowiednio zmianę w ogłoszeniu o postępowaniu oraz zmianę tych terminów w treści SWZ.

Zmiana_SWZ_przedł_te [...].pdf

08daab62-107a-0502-b [...].pdf

2022-10-10 23:13 Adrian Guranowski Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez wykonawców.

odpowiedzi_pytania_w [...].pdf

2022-09-29 01:35 Adrian Guranowski W załączeniu do niemniejszego komunikatu zamawiający udostępnia przedmiary robót w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej (załącznik nr 9 do SWZ). Zgodnie z uwagami zgłaszanymi telefonicznie przez wykonawców, dla ułatwienia udostępnia się przedmiary robót w formatach ath. pdf i xls. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z pkt.16.2 SWZ przedmiary robót przy kalkulacji oferty należy traktować wyłącznie pomocniczo, a Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pomięcia w pozycjach przedmiarowych lub błędy w obmiarach.

Adrian Guranowski
kierownik zamawiającego

predmiar_branża_sani [...].zip

predmiar_branża_budo [...].zip

predmiar_branża_elek [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1336