Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00351180/01 SR.272.rb.11.2022.RG Przebudowa balkonów w Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie

Deadlines:
Published : 16-09-2022 10:33:00
Placing offers : 03-10-2022 09:00:00
Offers opening : 03-10-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.15 2022-09-16 10:33:00 Proceeding
2. SWZ balkony DPS-sig.pdf pdf 873.34 2022-09-16 10:33:00 Proceeding
3. Formularz ofertowy + Oświadczenia.docx docx 79.03 2022-09-16 10:33:00 Proceeding
4. Załącznik nr 4 Zobowiązanie.docx docx 64.78 2022-09-16 10:33:00 Proceeding
5. Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx docx 65.34 2022-09-16 10:33:00 Proceeding
6. Załącznik nr 6 Wykaz osób.docx docx 66.53 2022-09-16 10:33:00 Proceeding
7. Projekt Architektoniczo Budowlany.pdf pdf 7649.38 2022-09-16 10:33:00 Proceeding
8. Budynek C parter - balkony objete terminem rozpoczęcia robót z dniem 01 listopada 2022 r.pdf pdf 4942.37 2022-09-16 10:33:00 Proceeding
9. Przedmiar robót.pdf pdf 96.07 2022-09-16 10:33:00 Proceeding
10. STWiORB.pdf pdf 224.54 2022-09-16 10:33:00 Proceeding
11. Plan BiOS.pdf pdf 110.14 2022-09-16 10:33:00 Proceeding
12. Zawiadomienie o unieważnieniu post-sig.pdf pdf 254.04 2022-10-03 12:37:55 Public message
13. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 50.37 2022-10-04 14:22:33 Public message

Announcements

2022-10-04 14:22 Roman Gaza 13. Ogłoszenie o wyniku postępowania

13. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2022-10-03 12:37 Roman Gaza 12. Zawiadomienie o unieważnieniu post-sig

12. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-10-03 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross w wys. 150 tys. zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 410