Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00291539/01 Przebudowa osiemnastu pomieszczeń, po sześć na każdym piętrze południowego skrzydła Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego

Przemysław Tomasiuk
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Department: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Deadlines:
Published : 05-09-2022 14:11:00
Placing offers : 20-09-2022 10:00:00
Offers opening : 20-09-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da8f1b-0a9d-5213-79e6-f3000f9f7ce5 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.74 2022-09-05 14:11:00 Proceeding
Budo.7z 7z 2774.5 2022-09-05 14:11:00 Proceeding
Elektryczna.7z 7z 4894.18 2022-09-05 14:11:00 Proceeding
PW.7z 7z 1737.76 2022-09-05 14:11:00 Proceeding
Sani.7z 7z 1670.1 2022-09-05 14:11:00 Proceeding
SWZ - Przebudowa lewego skrzydła budynku w DPS Brańszczyk-sig.pdf pdf 480.45 2022-09-05 14:11:00 Proceeding
Druk oferty - załącznik nr ... do przebudowy.odt odt 23.69 2022-09-05 14:22:36 Public message
Wykaz osób załącznik ne 3 przebudowa.odt odt 17.49 2022-09-05 14:22:36 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenia.odt odt 21.69 2022-09-05 14:22:36 Public message
Załącznik nr 4 projektowane postanowienia umowy.odt odt 83.58 2022-09-05 14:22:36 Public message
Załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych.odt odt 26.34 2022-09-05 14:22:36 Public message
Załącznk nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.odt odt 21.01 2022-09-05 14:22:36 Public message
doc20220913164602.pdf pdf 276.17 2022-09-13 10:05:44 Public message
PR-Instalacje elektryczne-pokoje - odpowiedź (1).pdf pdf 1135.46 2022-09-13 10:05:44 Public message
Harmonogram.odt odt 12.87 2022-09-19 11:14:58 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia-sig.pdf pdf 256.12 2022-09-20 09:58:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert p-sig.pdf pdf 251.24 2022-09-21 07:21:36 Public message
Informacja o wyborze oferty (1)-sig.pdf pdf 286.4 2022-09-28 12:50:53 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania (1).pdf pdf 73.71 2022-10-20 14:13:22 Public message

Announcements

2022-10-20 14:13 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-28 12:50 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza informację o wyborze.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-21 07:21 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-20 09:58 Przemysław Tomasiuk Zamawiający umieszcza informację o kwocie.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-19 11:14 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza Harmonogram

Harmonogram.odt

2022-09-13 10:05 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania z załącznikiem.

doc20220913164602.pd [...].pdf

PR-Instalacje elektr [...].pdf

2022-09-05 14:22 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza załączniki.

Druk oferty - załącz [...].odt

Wykaz osób załącznik [...].odt

Załącznik nr 2 do SW [...].odt

Załącznik nr 4 proje [...].odt

Załącznik nr 5 wykaz [...].odt

Załącznk nr 6 do SWZ [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 756