Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZ/00023/2021 Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Deadlines:
Published : 31-08-2022 16:32:00
Placing offers : 07-10-2022 11:00:00
Offers opening : 07-10-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 182.66 2022-08-31 16:32:00 Proceeding
SWZ_F.pdf pdf 435.8 2022-08-31 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.xlsx xlsx 135.89 2022-08-31 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 37.39 2022-08-31 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy_2022.xlsx xlsx 125.48 2022-08-31 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.docx docx 93.67 2022-08-31 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Jednolity Europejski Dokument Zamowienia-instrukcja 2022.pdf pdf 947.95 2022-08-31 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5,6,7,8.docx docx 28.84 2022-08-31 16:32:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia.docx docx 19.68 2022-08-31 16:32:00 Proceeding
Ogłoszenie zmian 1.pdf pdf 126.21 2022-09-21 15:55:45 Public message
wyjaśnienia nr 1.pdf pdf 1872.85 2022-09-21 15:55:45 Public message
Załącznik 2a__Formularz cenowy_ze zmianami.21.09. 2022.xlsx xlsx 132.19 2022-09-21 15:55:45 Public message
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia_ze zmianami 21.09.2022.xlsx xlsx 135.77 2022-09-21 15:55:45 Public message
Załącznik nr 3 - Wzór umowy ze zmianami 21.09.2022.docx docx 89.67 2022-09-21 15:55:45 Public message
GAZ_Formularz cenowy_26.09.xlsx xlsx 132.16 2022-09-26 15:19:43 Public message
GAZ_Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia_26.09_OPCJA 10.xlsx xlsx 135.75 2022-09-26 15:19:43 Public message
Sprostowanie_26.09.2022.pdf pdf 119.19 2022-09-26 15:19:43 Public message
Wyjaśnienie i zmiany do SWZ_26.09.2022.pdf pdf 347.36 2022-09-26 15:19:43 Public message
Załącznik nr 3 - Wzór umowy ze zmianami 26.09.2022.docx docx 90.3 2022-09-26 15:19:43 Public message
info z otwarcia.docx docx 27 2022-10-07 12:43:47 Public message
Wybór oferty.pdf pdf 289.42 2022-12-12 15:16:39 Public message

Announcements

2022-12-12 15:16 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty.

Wybór oferty.pdf

2022-10-07 12:43 Agnieszka Kamper W załączeniu zestawienie złożonych ofert.

info z otwarcia.docx

2022-10-07 11:08 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia to 26 913 407,47 zł gross z podziałem:
-zamówienie podstawowe: 24 540 584,76 zł
-prawo opcji: 2 372 822,72 zł

Z poważaniem
Agnieszka Kamper

2022-09-26 15:19 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo, w załączeniu wyjaśnienia nr 2 wraz ze zmienionymi załącznikami.

GAZ_Formularz cenowy [...].xlsx

GAZ_Załącznik nr 1 - [...].xlsx

Sprostowanie_26.09.2 [...].pdf

Wyjaśnienie i zmiany [...].pdf

Załącznik nr 3 - Wzó [...].docx

2022-09-21 15:55 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienia treści SWZ wraz ze zmienionymi załącznikami. Zmianie ulega również termin składania ofert: 07.10.2022, godz. 11:00.

Ogłoszenie zmian 1.p [...].pdf

wyjaśnienia nr 1.pdf

Załącznik 2a__Formul [...].xlsx

Załącznik nr 1 - Opi [...].xlsx

Załącznik nr 3 - Wzó [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1333