Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00058228/04/P Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Szkół Podstawowych i Przedszkola nr 8 Gminy Miejskiej Tczew.

Deadlines:
Published : 22-08-2022 18:56:00
Placing offers : 30-08-2022 08:30:00
Offers opening : 30-08-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 182.53 2022-08-22 18:56:00 Proceeding
2. SWZ - żywność.pdf pdf 416.34 2022-08-22 18:56:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 24.96 2022-08-22 18:56:00 Proceeding
4. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy.xlsx xlsx 1185.12 2022-08-22 18:56:00 Proceeding
5.Załącznik nr 3- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 16.72 2022-08-22 18:56:00 Proceeding
6. Załącznik nr 4 - oswiadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienia.docx docx 15.07 2022-08-22 18:56:00 Proceeding
7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 15.4 2022-08-22 18:56:00 Proceeding
8. Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 129.23 2022-08-22 18:56:00 Proceeding
9. Załącznik nr 7- Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 19.13 2022-08-22 18:56:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert. .pdf pdf 162.73 2022-08-30 13:00:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. doc.pdf pdf 156.91 2022-09-05 09:40:08 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 127.57 2022-09-16 13:23:36 Public message

Announcements

2022-09-16 13:23 Dorota Kwiatkowska Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-09-05 09:40 Dorota Kwiatkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-30 13:00 Dorota Kwiatkowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-30 08:30 Buyer message Kwota na sfinansowanie zamówienia na poszczególne części:


część nr 5 Art.. spożywcze 168 239,41 zł
część nr 7 Jabłka 18 612,00 zł
część nr 10 Owoce tropikalne, warzywa i owoce przetworzone i zakonserwowane 140 931,85 zł
RAZEM 327 783,26 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 671